ราคาตู้สาขา forth

ราคาตู้สาขา Forth

ES-208CID PABX ตู้สาขา FORTH ขนาด  2 สายนอก 8 สายใน 8,500.00
ES-308CID PABX ตู้สาขา FORTH ขนาด  3 สายนอก 8 สายใน 9,500.00
ES-616CID PABX ตู้สาขาFORTH  ขนาด  6 สายนอก 16 สายใน 18,000.00
  PRICE LIST PABX ตู้สาขา FORTH ES-832CID
ES-416E PABX  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 16 สายใน     ( ขยายได้ ) 33,000.00
ES-424E PABX  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 24 สายใน     ( ขยายได้ ) 38,650.00
ES-432E PABX  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 32 สายใน      ( ขยายได้ ) 44,300.00
ES-816E PABX  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก 16 สายใน      ( ขยายได้ ) 38,650.00
ES-824E PABX  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก 24 สายใน      ( ขยายได้ ) 44,300.00
ES-832CID PABX  ตู้สาขาFORTH   8 สายนอก 32 สายใน       Maximum 49,950.00
TRUNK CARD 4 CO.,  การ์ด 4 สายนอก (  สำหรับ ES-832  ) 5,800.00
SLIC CARD 8 EXT.  การ์ด  8 สายใน   ( สำหรับ ES-832  ) 5,800.00
BATTERY BACK UP  แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าดับ 2-4 ชม.12V 7.2 Ah. 3,500.00
KT-10   KEY TELEPHONE โทรศัพท์แบบคีย์ ( มีจอ LCD  ) 5,500.00
KT-11   KEY TELEPHONE  โทรศัพท์แบบคีย์ ( ไม่มีจอ   ) 5,000.00
TX/RX CARD  การ์ดสำหรับโทรศัพท์คีย์ 794
DSS-32  กล่องโอเปอเรเตอร์  32 ปุ่ม สายใน 4,000.00
POWERAMP ON-OFF  ใช้ปิด-เปิด เครื่องเสียงอัติโนมัติ 1,122.00
Surge-Protection กล่องป้องกันฟ้า 4 เลขหมาย 1,308.00
Surge-Protection กล่องป้องกันฟ้า 8  เลขหมาย 1,682.00
MODEM MODULE ใช้ต่อเพื่อทำ REMOTE MAINTENANCE 850
PRICE LIST ตู้สาขา DIGITAL PABX D-64 CID
D-64CID  8/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา  8 สายนอก 40 สายใน  แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 69,800.00
D-64CID  8/48 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 8 สายนอก 48 สายใน  แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 48 เครื่อง 77,400.00
D-64CID 8/56 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 8 สายนอก 56 สายใน  แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 56 เครื่อง 85,000.00
 D-64CID 16/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 16 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 79,400.00
D-64CID 16/48 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 16 สายนอก 48 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 48 เครื่อง 87,000.00
D-64CID 24/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 24 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 89,000.00

อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้สาขา FORTH D-64 CID

TRUNK CARD 8 CO., การ์ดสายนอก 8 เลขหมาย 10,500.00
SLIC CARD 8 EXT. การ์ดสายใน  8 เลขหมาย 8,000.00
Digital 4 DNIC การ์ดสำหรับโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ 4 เครื่อง 9,000.00
PRICE LIST FORTH ตู้สาขา DIGITAL PABX D-128CID
D-128 CID 4/16 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 16 สายใน 62,300.00
D-128 CID 4/24 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 24  สายใน 72,100.00
D-128CID 4/32 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก  32 สายใน 81,600.00
D-128CID 4/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก  40 สายใน 91,400.00
D-128CID 4/48 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก  48 สายใน 100,900.00
D-128CID 4/56 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก  56 สายใน 110,700.00
D-128CID 4/64 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก  64 สายใน 120,200.00
D-128CID 4/72 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก  72 สายใน 130,000.00
D-128CID 4/80 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  4 สายนอก  80 สายใน 139,500.00
D-128CID 4/88 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  4 สายนอก  88 สายใน 149,300.00
D-128CID 4/96 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก  96 สายใน 158,800.00
D-128CID 4/104 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH 4 สายนอก 104 สายใน 168,600.00
D-128CID 4/112 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก  112 สายใน 178,100.00
D-128CID 8/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  8 สายนอก  40 สายใน 98,500.00
D-128CID 8/48 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก  48 สายใน 108,000.00
D-128CID 8/56 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  8 สายนอก  56 สายใน 117,800.00
D-128CID 8/64 PABXDIGITAL   FORTH ตู้สาขา  8 สายนอก  64 สายใน 127,300.00
D-128CID 8/72 PABX/DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก  72 สายใน 137,100.00
D-128CID 8/80 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก  80 สายใน 146,600.00
D-128CID 8/88 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH 8 สายนอก  88 สายใน 156,400.00
D-128CID 8/96 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก  96 สายใน 165,900.00
D-128CID 8/104 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  8 สายนอก  104 สายใน 175,400.00
D-128CID 8/112 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก  112 สายใน 185,200.00
D-128CID 12/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก 40 สายใน 105,600.00
D-128CID 12/48 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก 48 สายใน 115,100.00
D-128CID 12/56 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH 12  สายนอก 56 สายใน 124,900.00
D-128CID 12/64 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก    64 สายใน 134,400.00
D-128CID 12/72 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  12 สายนอก 72  สายใน 144,200.00
D-128CID 12/80 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH  12 สายนอก   80 สายใน 153,700.00
D-128CID 12/88 PABX DIGITAL  ตู้สาขาFORTH  12 สายนอก   88 สายใน 163,500.00
D-128CID 12/96 PABXDIGITAL  ตู้สาขา FORTH  12 สายนอก   96 สายใน 173,000.00
D-128CID 12/104 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก  104 สายใน 182,800.00
D-128CID 12/112 PABXDIGITAL  ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก  112 สายใน 192,300.00
D-128CID 16/40 PABX/DIGITAL  ตู้สาขา FORTH 16 สายนอก   40  สายใน 112,700.00
D-128CID 16/56 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  16 สายนอก   56  สายใน 132,000.00
D-128CID 16/64 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  16 สายนอก   64  สายใน 141,500.00
D-128CID 16/80 PABX DIGITAL  ตู้สาขา FORTH  16 สายนอก  80  สายใน 160,800.00
D-128CID 24/96 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  24 สายนอก   96 สายใน 194,300.00
D-128CID 28/48 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  28 สายนอก   48 สายใน 143,500.00
D-128CID 28/56 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  28 สายนอก    56 สายใน 153,300.00
D-128CID 28/64 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 28 สายนอก   64  สายใน 162,800.00
D-128CID 28/72 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH  28 สายนอก    72 สายใน 172,600.00
D-128CID 28/80 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH  28 สายนอก   80  สายใน 182,100.00
D-128CID 28/96 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH  28 สายนอก   96  สายใน 201,400.00
D-128CID 32/40 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH  32 สายนอก 40 สายใน 141,100.00
D-128CID 32/48 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH  32 สายนอก 48 สายใน 150,600.00
D-128CID 32/56 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH  32 สายนอก 56 สายใน 160,400.00
D-128CID 32/64 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH  32 สายนอก 64 สายใน 169,900.00
D-128CID 32/72 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH  32 สายนอก 72 สายใน 179,700.00
D-128CID 32/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  32 สายนอก 80 สายใน 189,200.00
D-128CID 32/88 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  32 สายนอก 88 สายใน 199,000.00
D-128CID 32/96 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH  32 สายนอก 96 สายใน 208,500.00
D-128CID 36/64 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  36 สายนอก 64 สายใน 117,000.00
D-128CID 36/72 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  36 สายนอก 72 สายใน 186,800.00
D-128CID 36/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  36 สายนอกด 80 สายใน 196,300.00
D-128CID 40/64 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  40 สายนอก  64 สายใน 184,100.00
D-128CID 40/72 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH   40 สายนอก  72 สายใน 193,900.00
D-128CID 40/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH  40 สายนอก  80 สายใน 203,400.00
PRICE  LIST FORTH  DIGITAL PABX D-400 CID
D-400CID  8/16 PABX FORTH DIGITAL CID  ตู้สาขา 8 สายนอก 16 สายใน 113,500.00
D-400CID  8/24 PABX FORTH DIGITAL CID  ตู้สาขา 8 สายนอก 24 สายใน 118,500.00
D-400CID  8/32 PABX FORTH DIGITAL CID  ตู้สาขา 8 สายนอก 32 สายใน 131,500.00
D-400CID 8/40 PABX FORTH DIGITAL CID  ตู้สาขา 8 สายนอก  40 สายใน 136,000.00
D-400CID 8/48 PABX FORTH DIGITAL CID  ตู้สาขา 8 สายนอก  48 สายใน 141,000.00
D-400CID 16/104 PABX FORTH DIGITAL  CID ตู้สาขา  16 สายนอก  104 สายใน 206,500.00
D-400CID 16/112 PABX FORTH DIGITAL  CID ตู้สาขา  16 สายนอก  112 สายใน 211,500.00
D-400CID 16/120 PABX FORTH DIGITAL  CID ตู้สาขา  16 สายนอก  120 สายใน 216,500.00
D-400CID 24/48 PABX FORTH DIGITAL  CID ตู้สาขา  24 สายนอก   48  สายใน 165,000.00
D-400CID 24/56 PABX FORTH DIGITAL  CID ตู้สาขา  24 สายนอก   56  สายใน 177,500.00
D-400CID 24/64 PABX FORTH DIGITAL   CID ตู้สาขา 24 สายนอก   64 สายใน 182,500.00
D-400CID 24/72 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา 24 สายนอก  72  สายใน 187,500.00
D-400CID 24/80 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา 24 สายนอก  80  สายใน 200,000.00
D-400CID 24/88 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  88  สายใน 205,000.00
D-400CID 24/96 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  96  สายใน 210,000.00
D-400CID 24/104 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  104 สายใน 222,500.00
D-400CID 24/112 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  112 สายใน 227,500.00
D-400CID 24/120 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  120 สายใน 232,500.00
D-400CID 24/128 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  128 สายใน 245,000.00
D-400CID 24/136 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  136 สายใน 250,000.00
D-400CID 24/144 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  144 สายใน 255,000.00
D-400CID 24/152 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  152 สายใน 267,500.00
D-400CID 24/160 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก  160 สายใน 272,500.00
D-400CID 24/168 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก   168 สายใน 277,500.00
D-400CID 24/176 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก   176 สายใน 290,000.00
D-400CID 24/184 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  24 สายนอก   184 สายใน 295,000.00
D-400CID 32/64 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  32 สายนอก    64  สายใน 190,500.00
D-400CID 32/72 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  32 สายนอก    72  สายใน 195,500.00
D-400CID 32/80 PABX FORTH DIGITAL  CID  ตู้สาขา  32  สายนอก   80  สายใน 208,000.00