ขายตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH รุ่น : ES-206 ES208CID ES308CID ราคาส่ง

ายตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH รุ่น : ES-206 ES208CID ES308CID ราคาส่ง

ตู้โทรศัพท์สาขา FORTH ES-206 ขนาด 2 สายนอก 6 สายใน ราคา 2,500 บาท
ตู้โทรศัพท์สาขา FORTH ES-208CID ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน ราคา 6,500 บาท
ตู้โทรศัพท์สาขา FORTH ES-308CID ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน ราคา 7,500 บาท

ตู้สาขา (PABX) FORTH รุ่น ES-206 ES-208CID ES-308CID ของใหม่แกะกล่อง
– ระบบตอบรับอัตโนมัติ พร้อมต่อตรงไปยังเบอร์ภายใน (OGM WITH DISA)
– ต่อร่วมกับระบบ Door Phone สามารถโปรแกรมให้สนทนากับหมายเลขภายในใด ๆ ก็ได้ **Option
– ระบบฝากข้อความ (Voice Mail) และระบบฝากข้อความส่วนตัว **Option
– มีเสียงดนตรีขณะพักสาย และสามารถต่อพ่วงกับกับเสียงดนตรีจากภายนอกได้
– ประชุม 1 สายใน 2 สายนอก หรือ 1 สายนอก 2 สายใน (Conference)
– ระบบ Account Code พร้อมรหัสส่วนตัว เพื่อกำหนดระดับความสามารถในการโทรออก
– สามารถตั้งโปรแกรมจำกัดการโทรออก หรือ โทรทางไกลได้
– ระบบเสียงประกาศ (Paging)
– สามารถติดตั้งให้หมายเลขภายในใด ๆ เป็นเครื่องแฟกซ์ได้
– สามารถตั้งกลุ่มการรับสายและกลุ่มการดังของกระดิ่งเมื่อมีการโทรเข้ามาจากสายนอก
– สามารถโทรออกสายนอกโดยระบุสายนอกที่ต้องการ
– สามารถพูดแทรกสายหมายเลขภายในใด ๆ กรณีมีเหตุจำเป็น
– ระบบต่อสายตรงเมื่อไฟดับ (Power Failure Transfer)
– Day/Night Mode ตั้งโปรแกรมช่วงเวลากลางวันและกลางคืนให้แตกต่างกัน
– โอนสาย/พักสาย/จองสาย/ประชุม 3สายหรือดึงสายมารับแทนได้อย่างง่ายดาย
– Account Code ควบคุมการโทรออกด้วยรหัสผ่าน
– Remote Program ระบบรีโมตโปรแกรม