Bozztel ผู้นำด้านตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับทุกธุรกิจ

Bozztel (บ๊อซเทล) เป็นแบรนด์ ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX  ที่ผลิตจากโรงงาน มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 ซึ่งดำเนินการวิจัย และผลิต ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX มากว่า 15 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์ ตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้ แบรนด์ Bozztel มีคุณภาพ และความทนทาน ตามมาตรฐานสากล

ฺBozztel

ฺBozztel

ตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel มีฟังชั่นการทำงานพื้นฐานของตู้สาขา PABX ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น ระบบเสียงตอบรับ การโอนสาย และการสร้างเบอร์ต่อภายในต่างๆ การควมคุมการโทรออก ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในองค์กรทั่วไป นอกจากนี้ยังติดตั้งและใช้งานง่าย ผู้ใช้ทั่วไปสามารถติดตั้งใช้งาน หรือตั้งค่าต่างๆ ได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องมีช่างที่ชำนาญการในการติดตั้ง

Bozztel PABX มีรุ่นต่างๆ ดังนี้

Bozztel PABX Model MS 108 ตู้สาขา รองรับ 1 สายนอก 8 สายใน

Bozztel PABX Model MS 308 ตู้สาขา รองรับ 3 สายนอก 8 สายใน

Bozztel PABX Model CS+ 416 ตู้สาขาโทรศัพท์รองรับ 4 สายนอก 16 สายใน

Bozztel PABX Model CS+ 424 ตู้สาขาโทรศัพท์รองรับ 4 สายนอก 24 สายใน

Bozztel PABX Model CS+ 432 ตู้สาขาโทรศัพท์รองรับ 4 สายนอก 32 สายใน

Bozztel PABX Model CP832 Series เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ PABX รุ่นที่ใส่ card เพิ่มได้สูงสุด 8 สายนอก 32 สายใน

Bozztel PABX CP1696 Series ตู้สาขาโทรศัพท์ รองรับตั้งแต่ 4 ถึง 16 สายนอก ถึง 16-96 สายใน

Bozztel PABX TP16120 Series ตู้สาขาโทรศัพท์ รองรับตั้งแต่ 4 ถึง 16 สายใน และ 16 ถึง 120 สายนอก ตัวตู้ทำจากเหล็ก กันสนิมอย่างดี มีความคงทนสูง

Bozztel PABX D256A Series ตู้สาขาโทรศัพท์ เริ่มต้น 8 นอก 16 สานใน ถึง 32 สายนอก 240 สายใน หรือ 24 สายนอก 256 สายใน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bozztel.com