สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ เป็นสายที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ Telephone System มาอย่างยาวนาน ใช้เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องโทรศัพท์ เต้ารับ ตู้สาขาโทรศัพท์ แผงกระจายสายรวม (Main Distribution Frame) MDF และกล่องต่อสายโทรศัพท์

โดยสายโทรศัพท์ภายในอาคาร จะมีขนาดตั้งแต่ 1 คู่สาย(2C) , 2 คู่สาย(4C) และ 3 คู่สาย (6C) 5 คู่สาย (10C) และ 6 คู่สาย (12C) ซึ่งภายในสายที่มี เส้นทองแดงซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ขนาดคือ 0.55 มม. และ 0.65 มม. โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่า ก็จะให้คุณภภาพของสัญญาณ ที่ดีกว่า และราคาก็จะสูงกว่าด้วย คือ ขนาด 0.64 มม.