ปรับระบบตู้สาขาโทรศัพท์เป็นระบบ IP โดยยังใช้โทรศัพท์ Analog เดิมคู่กันไป ด้วย Zycoo EX16S

สำหรับบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยนระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog หรือ PABX มาเป็น ระบบ IP เพื่อรองรับ Sip Trunk (เบอร์ผ่าน Internet) และโทรศํพท์แบบ IP Phone โดยยังต้องการคง การใช้งานโทรศัพท์แบบ Analog ไว้ แนะนำ Zycoo EX16S เป็นระบบ VoIP Gateway ที่เปลี่ยนสัญญาณ Analog มาเป็น IP ผ่านสาย LAN เพื่อใช้งานควมคู่กับ ระบบ Zycoo IPPBX  ทุกรุ่น  โดย Zycoo EX16S มาพร้อม 16 port แบบ Analog

zycoo ex16s

zycoo ex16s diagram