ตู้สาขาโทรศัพท์มีกี่ประเภท

ตู้สาขาโทรศัพท์: ประเภท ฟังก์ชั่น และการเลือกใช้

ตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) เปรียบเสมือนศูนย์กลางระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในองค์กร ทำหน้าที่เชื่อมต่อ จัดการ และควบคุมการโทรศัพท์ภายในองค์กร ตู้สาขาโทรศัพท์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย และเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ประเภทของตู้สาขาโทรศัพท์:

 1. ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก: เป็นตู้สาขาแบบดั้งเดิม ทำงานโดยใช้สัญญาณเสียงแบบอนาล็อก ตู้สาขาแบบอนาล็อกมีราคาถูก ใช้งานง่าย รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐาน เช่น โทรเข้า โทรออก โอนสาย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่มาก

 2. ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล: ทำงานโดยใช้สัญญาณเสียงแบบดิจิตอล รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โอนสายอัตโนมัติ ประชุมทางไกล บันทึกเสียงสนทนา ระบบคอลเซ็นเตอร์ ตู้สาขาแบบดิจิตอลมีราคาแพงกว่าแบบอนาล็อก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมาก ต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย

 3. ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (VoIP): ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี IP (Internet Protocol) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตู้สาขาแบบ IP ประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์:

 • การโทรเข้า โทรออก: ฟังก์ชั่นพื้นฐานของตู้สาขาโทรศัพท์
 • การโอนสาย: โอนสายระหว่างเลขหมายภายใน
 • การประชุมทางไกล: เชื่อมต่อผู้ใช้งานหลายคนเพื่อประชุมทางไกล
 • การบันทึกเสียงสนทนา: บันทึกเสียงการสนทนาเพื่ออ้างอิง
 • ระบบคอลเซ็นเตอร์: รองรับการโทรเข้าจำนวนมากจากลูกค้า
 • การตั้งค่าเบอร์โทรภายใน: กำหนดเบอร์โทรศัพท์ภายในสำหรับแต่ละแผนกหรือบุคคล
 • การตั้งค่าการโทรออก: กำหนดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรออกได้
 • การตั้งค่าระบบข้อความ: ตั้งค่าระบบข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความอัตโนมัติ
 • การตั้งค่าระบบเสียงรอสาย: ตั้งค่าเสียงเพลงหรือข้อความแจ้งเตือนขณะรอสาย

การเลือกตู้สาขาโทรศัพท์:

 • จำนวนผู้ใช้งาน: เลือกตู้สาขาที่มีจำนวนเลขหมายภายในเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน
 • งบประมาณ: เลือกตู้สาขาที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน: เลือกตู้สาขามีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ
 • ระบบโทรคมนาคม: เลือกตู้สาขาที่รองรับระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่
 • ความน่าเชื่อถือ: เลือกตู้สาขาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • บริการหลังการขาย: เลือกตู้สาขามีบริการหลังการขายที่ดี

ตัวอย่างการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์:

 • บริษัท: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารภายในองค์กร โทรเข้า โทรออก โอนสาย ประชุมทางไกล
 • โรงพยาบาล: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ รับสายด่วนจากผู้ป่วย โอนสายไปยังแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • โรงเรียน: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ รับสายจากผู้ปกครอง โอนสายไปยังครูที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานราชการ: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ รับสายจากประชาชน โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**ปัจจุบัน ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (VoIP)  และ Analog ยังได้รับความนิยมทั้งคู่ในประเทศไทย ขึ้นกับความต้องการใช้งาน