การทำงานของ IP Phone

IP Phone ทำงานโดยแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลดิจิทัล

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ผู้ใช้กดปุ่มโทรศัพท์: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มโทรศัพท์ IP Phone จะส่งสัญญาณ SIP (Session Initiation Protocol) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ IP PBX
 2. เซิร์ฟเวอร์ IP PBX ตรวจสอบหมายเลขปลายทาง: เซิร์ฟเวอร์ IP PBX จะตรวจสอบหมายเลขปลายทาง และหาเส้นทางการโทรที่เหมาะสม
 3. เซิร์ฟเวอร์ IP PBX ส่งสัญญาณ SIP ไปยังปลายทาง: เซิร์ฟเวอร์ IP PBX จะส่งสัญญาณ SIP ไปยัง IP Phone ปลายทาง
 4. IP Phone ปลายทางส่งเสียงเรียกเข้า: เมื่อ IP Phone ปลายทางได้รับสัญญาณ SIP เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น
 5. ผู้ใช้รับสาย: เมื่อผู้ใช้รับสาย IP Phone ทั้งสองเครื่องจะเชื่อมต่อกัน และเสียงจะถูกส่งผ่านเครือข่าย IP

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 • SIP (Session Initiation Protocol): โปรโตคอลที่ใช้ในการสร้าง สถาปนา และยุติการโทร VoIP
 • RTP (Real-time Transport Protocol): โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งข้อมูลเสียงแบบเรียลไทม์
 • Codec: ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลดิจิทัล และแปลงข้อมูลดิจิทัลกลับเป็นสัญญาณเสียง
 • QoS (Quality of Service): เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการโทร VoIP

ข้อดีของ IP Phone

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: IP Phone โดยทั่วไปมีราคาถูกกว่าโทรศัพท์แบบดั้งเดิม และค่าใช้จ่ายในการโทรก็ถูกกว่า
 • มีฟีเจอร์ครบครัน: IP Phone หลายรุ่นมีฟีเจอร์ที่โทรศัพท์แบบดั้งเดิมไม่มี เช่น การประชุมทางไกล วิดีโอคอล หน้าจอสัมผัส ฯลฯ
 • ปรับขนาดได้ง่าย: IP Phone สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเครื่องได้ง่ายตามความต้องการ
 • ใช้งานง่าย: IP Phone นั้นใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมากนัก

ข้อเสียของ IP Phone

 • ต้องพึ่งพาเครือข่าย: IP Phone ต้องการเครือข่าย IP ที่เสถียรเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ IP PBX และซอฟต์แวร์ VoIP
 • ความปลอดภัย: IP Phone อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากกว่าโทรศัพท์แบบดั้งเดิม

LVswitch IP Phone T790

โดยสรุป IP Phone เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรและธุรกิจที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต้องการฟีเจอร์ที่ครบครัน