เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์

เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger System ทำการอัดหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ สนใจติดต่อ 02-9621125 , 091-4305168 Email : sales@clouditnetwork.com

Bozztel NAR-7100 4-64CH Standalone Network Voice Logger

Voicelogger Bozztel NAR7100

Voicelogger Bozztel NAR7100

NAR-7100S Standalone Network Voice Logger Datasheet

รุ่น รายละเอียด ราคา
NAR-6101S Bozztel 1-Line Voice Logger (256GB SD Card)        11,900
NAR-6102S Bozztel 2-Line Voice Logger (256GB SD Card)        12,900
NAR-7104SL Bozztel 4-Line Voice Logger (256GB SD Card)        13,900
NAR-7108SL Bozztel 8-Line Voice Logger (256GB SD Card)        14,900
NAR-7108HL Bozztel 8-Line Voice Logger (1 TB HD)        15,900
NAR-7116HL Bozztel 16-Line Voice Logger (1 TB HD)        19,900
NAR-7124HL Bozztel 24-Line Voice Logger (1 TB HD)        21,900
NAR-7132HL Bozztel 32-Line Voice Logger (1 TB HD)        25,900
NAR-7140HL Bozztel 40-Line Voice Logger (1 TB HD)        33,900
NAR-7148HL Bozztel 48-Line Voice Logger (1 TB HD)        40,900
NAR-7156HL Bozztel 56-Line Voice Logger (1 TB HD)        43,900
NAR-7164HL Bozztel 64-Line Voice Logger (1 TB HD)        48,900

เครืื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger Bozztel รุ่น NAR6100

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบ Stand alone ผ่าน Network รุ่น Bozztel NAR6100 Series รองรับ 1,2,4 คู่สาย มาพร้อม SD Card 64 GB บันทึกเสียงได้ 2,285 ชั่วโมง และ SD Card 128 GB บันทึกเสียงได้ 4,578 ชั่วโมง สามารถต่อเชื่อมกันได้ สูงสุด 20 ตัว (80 คู่สาย) โดยผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

NAR-6100S Standalone Network Voice Logger

Voice Logger หรือระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และลูกค้าที่คุยผ่านกันทางระบบโทรศัพท์ เป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ หรือความถูกต้องต่างๆ ที่คุยกัน

การทำงานของ ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ หรือ Voice Logger จะทำงานโดยเป็น จุดเชื่อมต่อระหว่าง ตู้สาขาโทรศัพท์ ไปยังเครื่องโทรศัพท์ หรือเบอร์ต่อ ต่างๆ ซึ่งสายสัญญาณ RJ 11 จะต่อมายัง port รับของ Voice Logger ก่อนที่จะออกไปยังอีก ช่องเพื่อต่อสาย ไปยังเครื่องโทรศัพท์ ทำให้การสนทนาต่างๆ จะถูกเก็บบันทึกไว้ พร้อมวันและเวลาในการโทร ซึ่ง Admin สามารถเข้าไปค้นหาแล้วเรียกฟังข้อความได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ ซึ่งตัว ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ จะสามารถเก็บบันทึกข้อความได้นาน ขึ้นอยู่กับความจุของ SD Card หรือ Harddisk ที่มากับตัวเครื่อง

Voice Logger / เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ / เครื่องบันทึกโทรศัพท์ / ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ / บันทึกเสียงโทรศัพท์ / การบันทึกเสียงโทรศัพท์ / ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์ / เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์บ้าน ยอดขายอันดับหนึ่ง ทนทาน ต้อง Bozztel Voice Logger