รู้จัก VOIP เทคโนโลยีที่จะมาแทนระบบโทรศัพท์แบบเดิม

นับตั้งแต่ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลล์ คิดค้นระบบโทรศัพท์ให้มนุษย์ชาติได้พูดคุยกันในระยะไกล ด้วยการเปลี่ยนเสียงมนุษย์เป็นคลื่นไฟฟ้า
ขนาดเล็กกระเพื่อมผ่านเส้นลวดไป ที่เรียกกันเข้าใจง่ายว่าสัญญาณ Analog และได้วิวัฒนาการมากมายหลายระบบในอดีตมาสู่ยุคปัจจุบัน
เช่น จากระบบ Cross Bar มาเป็น SPC แบบดิจิทัลในปัจจุบัน โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานหรือที่เรียกกันในวงการโทรคมทั่วโลกว่า Fixed Line
Telephone ถือเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมหลักในโลกปัจจุบันเลยทีเดียว Continue reading

ระบบโทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์ (อังกฤษ: telephony) เป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา, การนำไปประยุกต์ใช้งาน, การใช้งานบริการโทรคมนาคมสำหรับการส่งผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเสียง, โทรสาร และข้อมูลระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างไกล. ประวัติศาสตร์ของระบบโทรศัพท์มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการประดิษฐ์และการพัฒนาของเครื่องโทรศัพท์ Continue reading