ราคาตู้สาขา forth

ราคาตู้สาขา Forth

ES-208CID PABX ตู้สาขา FORTH ขนาด  2 สายนอก 8 สายใน 8,500.00
ES-308CID PABX ตู้สาขา FORTH ขนาด  3 สายนอก 8 สายใน 9,500.00
ES-616CID PABX ตู้สาขาFORTH  ขนาด  6 สายนอก 16 สายใน 18,000.00
  PRICE LIST PABX ตู้สาขา FORTH ES-832CID
ES-416E PABX  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 16 สายใน     ( ขยายได้ ) 33,000.00
ES-424E PABX  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 24 สายใน     ( ขยายได้ ) 38,650.00
ES-432E PABX  ตู้สาขา FORTH  4 สายนอก 32 สายใน      ( ขยายได้ ) 44,300.00
ES-816E PABX  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก 16 สายใน      ( ขยายได้ ) 38,650.00
ES-824E PABX  ตู้สาขา FORTH  8 สายนอก 24 สายใน      ( ขยายได้ ) 44,300.00
ES-832CID PABX  ตู้สาขาFORTH   8 สายนอก 32 สายใน       Maximum 49,950.00
TRUNK CARD 4 CO.,  การ์ด 4 สายนอก (  สำหรับ ES-832  ) 5,800.00
SLIC CARD 8 EXT.  การ์ด  8 สายใน   ( สำหรับ ES-832  ) 5,800.00
BATTERY BACK UP  แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าดับ 2-4 ชม.12V 7.2 Ah. 3,500.00
KT-10   KEY TELEPHONE โทรศัพท์แบบคีย์ ( มีจอ LCD  ) 5,500.00
KT-11   KEY TELEPHONE  โทรศัพท์แบบคีย์ ( ไม่มีจอ   ) 5,000.00
TX/RX CARD  การ์ดสำหรับโทรศัพท์คีย์ 794
DSS-32  กล่องโอเปอเรเตอร์  32 ปุ่ม สายใน 4,000.00
POWERAMP ON-OFF  ใช้ปิด-เปิด เครื่องเสียงอัติโนมัติ 1,122.00
Surge-Protection กล่องป้องกันฟ้า 4 เลขหมาย 1,308.00
Surge-Protection กล่องป้องกันฟ้า 8  เลขหมาย 1,682.00
MODEM MODULE ใช้ต่อเพื่อทำ REMOTE MAINTENANCE 850
PRICE LIST ตู้สาขา DIGITAL PABX D-64 CID
D-64CID  8/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา  8 สายนอก 40 สายใน  แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 69,800.00
D-64CID  8/48 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 8 สายนอก 48 สายใน  แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 48 เครื่อง 77,400.00
D-64CID 8/56 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 8 สายนอก 56 สายใน  แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 56 เครื่อง 85,000.00
 D-64CID 16/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 16 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 79,400.00
D-64CID 16/48 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 16 สายนอก 48 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 48 เครื่อง 87,000.00
D-64CID 24/40 PABX DIGITAL  ตู้สาขา 24 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 89,000.00
Continue reading