ประวัติความเป็นมาเครื่องโทรสาร หรือเครื่องแฟกซ์

เครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสาร

บทความน่ารู้ : เรื่องประวัติความเป้นมาเครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสาร เครื่องแฟกซ์ หรือ FACSIMILE / FAX  เป็นอุปกรณ์การส่งแผนภาพแผนที่ ลายเส้น จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยต่อเชื่อมเครื่องโทรสารเข้ากับสายโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่  การส่งทำในลักษณะการถ่ายสำเนา  ทำให้สามารถส่งเอกสารถึงเครื่องรับปลายทางทุกแห่งที่มีการบริการโทรศัพท์ไป ถึงทั่วประเทศ และต่างประเทศ  ข่าวสารจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างรวดเร็ว  ทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดอย่างยิ่ง Continue reading

เครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร Fax ยังมีใช้กันอยู่มั้ย

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทำให้ การรับส่งข้อมูลต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น จากสมัยการที่เวลาจะสั่งของ หรือทำใบเสนอราคาต่างๆ หรือโบรชัว ก็ใช้การส่งแฟกซ์ ผ่านทางเครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร แต่ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มใช้ email ในการส่ง หรืออาจเป็นระบบ Chat ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Whatapp ที่สามารถแนบเอกสารต่างๆ ส่งไปได้  Continue reading