การทำงานของระบบแฟกซ์

เครื่องโทรสารหรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “แฟกซ์” (FAX) ได้พัฒนาหลักการทำงาน มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร หรือการถ่ายเอกสารจากที่หนึ่งส่งผ่านคู่สายโทรศัพท์ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเอกสารปลายทางที่ได้รับจะเหมือนเอกสารต้นทาง หลักการทำงานเบื้องต้น คือ เครื่อง โทรสารที่ต้นทางจะทำการ เปลี่ยนข้อมูลของเอกสารหรือภาพนิ่งต้นฉบับ (Original Document or Still Picture) ให้เป็นสัญญาณทางแสง จากนั้นสัญญาณทางแสงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า(Electric Signal)โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลแล้วส่งผ่านระบบสื่อสารไปยังปลายทางเครื่อง โทรสารปลายทางเมื่อได้รับสัญญาณจะทำการเปลี่ยนจากสัญญาณทางไฟฟ้าให้เป็น สัญญาณทางแสงเพื่อใช้สร้างเอกสารหรือภาพนิ่งบนกระดาษ (Hard Copy) ที่เหมือนกับต้นฉบับ Continue reading

Cisco Fax Server

Cisco Fax Server ระบบแฟกซ์ที่ ง่ายในการใช้ ง่ายในการจัดการ และเป็นการนำเสนอโซลูชั่นทางด้าน e-document เพื่อการรวมระบบเสียง, แฟกซ์, ข้อมูล และแอพพลิเคชั่น ขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการสื่อสารแบบ IP องค์กรต่างๆ ที่ได้ใช้ Cisco Fax Server สามารถรับ และจัดส่งเอกสารผ่านทางแฟกซ์, e-mail, เครื่องพิมพ์ หรือทางอินเตอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย Cisco Fax Server เพิ่มประสิทธิผล ในการทำงานของพนักงาน ด้วยการจัดส่งแฟกซ์อัตโนมัติ ในขณะที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสารนั้นเสร็จ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแฟกซ์แบบใช้บุคลากร ลดกระดาษ ลดจำนวนการใช้สายโทรศัพท์ และเครื่องแฟกซ์ และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพ ในการบริการลูกค้า ด้วยการให้ความปลอดภัย และการยืนยันในทันทีที่เอกสารได้จัดส่งถึง Continue reading