เครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร Fax ยังมีใช้กันอยู่มั้ย

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทำให้ การรับส่งข้อมูลต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น จากสมัยการที่เวลาจะสั่งของ หรือทำใบเสนอราคาต่างๆ หรือโบรชัว ก็ใช้การส่งแฟกซ์ ผ่านทางเครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร แต่ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มใช้ email ในการส่ง หรืออาจเป็นระบบ Chat ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Whatapp ที่สามารถแนบเอกสารต่างๆ ส่งไปได้  Continue reading