สอนการต่อสายสัญญาณระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์

สอนการต่อสายสัญญาณระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์กับเครื่อง สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog นั้นจะต้องมีการเดินสาย เพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้สาขา กับตู้สาขาโทรศัพท์  PABX  วิดีโอนี้จะแนะนำสายสัญญาณที่ใช้และการเข้าหัวสายสัญญาณ เพื่อต่อกับกับตู้สาขาและโทรศัพท์ครับ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กับ panasonic kx7730+kx-ta308

โทรศัพท์ตู้สาขา พานา รุ่น KX-TA308 ไฟแดงติดโชว์ตลอดแม้จะวางสายทุกสายแล้วก็ตาม ทำให้ไม่สามารถโทรเข้าเบอร์ที่ไฟแดงติดได้ จากที่ได้สอบถามช่างของศูนย์ได้บอกปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการวางหูไม่สนิท หรือไม่ก็เกิดจากสายสัญญาณเกิดช๊อต วิธีการแก้ไขปัญหาให้ทำดังนี้ Continue reading