ประวัติความเป็นมาเครื่องโทรสาร หรือเครื่องแฟกซ์

เครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสาร

บทความน่ารู้ : เรื่องประวัติความเป้นมาเครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสาร เครื่องแฟกซ์ หรือ FACSIMILE / FAX  เป็นอุปกรณ์การส่งแผนภาพแผนที่ ลายเส้น จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยต่อเชื่อมเครื่องโทรสารเข้ากับสายโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่  การส่งทำในลักษณะการถ่ายสำเนา  ทำให้สามารถส่งเอกสารถึงเครื่องรับปลายทางทุกแห่งที่มีการบริการโทรศัพท์ไป ถึงทั่วประเทศ และต่างประเทศ  ข่าวสารจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างรวดเร็ว  ทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดอย่างยิ่ง Continue reading

Faxing with Asterisk PBX

Using Fax for Asterisk, you can send faxes from your desktop using your standard email client without any need to install any software on your desktop. It endows you with the ability to send and receive faxes to and from TDM and IP channels. It includes analog and VoIP fax capabilities to Asterisk VoIP PBX and develops fax-on-demand, fax-broadcast, desktop fax and fax gateway applications and services. Fax for Asterisk also provides 14400bps PSTN faxing via DAHDI-compatible telephony boards and T.38 fax over SIP. You can add the Fax for Asterisk software on a hosted Asterisk PBX. Continue reading

Streamline Your Business With Esker Fax Server and Fax Service Solutions

While e-commerce communication technologies have proliferated in recent years, Fax has remained a predominant day-to-day messaging tool in today’s Business world. Fax is one of the best options whenever businesses require a secure, confirmed, and immediate delivery or an exact facsimile of the source document. As long as these needs exist, fax will continue to play a vital role in the exchange of business information. While a fax machine continues to act as a strategic communication channel, many organizations prefer to use fax servers. Fax technologies offer substantial opportunities to streamline business processes and reduce costs. Continue reading

Alcatel IP Fax Server Systems

Alcatel-Lucent is the largest PBX IP Fax Server vendor in the world with revenues equivalent to about $20 million in 2009. The company offers a software-only FoIP (Fax over IP) fax server, which the company says yields a significant return on investment and costs appreciably less than leading legacy fax server solutions. SagemCom provides Alcatel-Lucent with this IP fax server solution on an OEM (original equipment manufacturer) basis and SagemCom has proven its market leadership in FoIP by leading the industry for the last five years (per Davidson Consulting market research). The OmniTouch IP Fax Server integrates seamlessly with VoIP (voice over IP) technology and the T.38 fax relay capabilities of leading Alcatel-Lucent VoIP gateways. Continue reading

GFI FAXmaker

GFI Software, an international developer of network security, content security and messaging software, offers its leading fax server solution GFI FAXmaker. Version 14 now integrates with Microsoft Exchange as well as with the Dialogic SR140 FoIP solution, and offers support for 64-bit Microsoft operation systems. GFI FAXmaker is a cost-effective solution which minimizes the need for manual faxing by using the existing email infrastructure to send and receive faxes. Continue reading

Fax Machines

Can you imagine an office without a fax machine? This is practically not possible as fax machine helps in transferring very important data very essential for office work. The information given here will help you to understand mote about fax machine and make a choice of the one that will help you in the office. The invention of fax machine was much developed before the workable telephones came into picture. In the year 1861 the first ever fax machine was developed and sold and till date small and large fax machines are sold and used around the globe and no device could take the place of fax machine since then. Continue reading

การทำงานของระบบแฟกซ์

เครื่องโทรสารหรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “แฟกซ์” (FAX) ได้พัฒนาหลักการทำงาน มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร หรือการถ่ายเอกสารจากที่หนึ่งส่งผ่านคู่สายโทรศัพท์ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเอกสารปลายทางที่ได้รับจะเหมือนเอกสารต้นทาง หลักการทำงานเบื้องต้น คือ เครื่อง โทรสารที่ต้นทางจะทำการ เปลี่ยนข้อมูลของเอกสารหรือภาพนิ่งต้นฉบับ (Original Document or Still Picture) ให้เป็นสัญญาณทางแสง จากนั้นสัญญาณทางแสงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า(Electric Signal)โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลแล้วส่งผ่านระบบสื่อสารไปยังปลายทางเครื่อง โทรสารปลายทางเมื่อได้รับสัญญาณจะทำการเปลี่ยนจากสัญญาณทางไฟฟ้าให้เป็น สัญญาณทางแสงเพื่อใช้สร้างเอกสารหรือภาพนิ่งบนกระดาษ (Hard Copy) ที่เหมือนกับต้นฉบับ Continue reading