การบริหารหลังการขาย หัวใจของการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

ในการติดตั้ง หรือใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์นั้น การใส่ใจตั้งแต่ต้นกระบวนการคือการเลือกซื้อ เลือกศึกษาแนวทางการติดตั้ง แนวทางการดูแลรักษา ไปจนกระทั่งถึงการบริการหลังการขาย ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม แต่จะเลือกใช้บริการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อย่างไรให้ได้เครื่องที่มีมาตรฐาน ไปพร้อมกับบริการหลังการขายที่ดี วันนี้บทความของเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแนวทางบริการหลังการขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเครื่องและบริษัทที่ตอบโจทย์ในการใช้งาน ไปพร้อมกับการดูแลที่ดี ดังต่อไปนี้

 

  • ความรวดเร็ว คือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ดังนั้นทางที่ดีควรเลือกบริษัทที่มีการบริการตรวจซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง
  • ในกรณีที่ตู้สาขาโทรศัพท์เกิดปัญหา เช่น ปัญหาคู่สายไม่สามารถใช้งานได้ หรือเลขหมายใดเลขหมายหนึ่งมีปัญหา ควรมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ
  • หากมีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องหลักไปซ่อม ในกรณีที่เครื่องอาจเกิดการชำรุด หรือขัดข้องควรมีบริการอุปกรณ์สำรองใช้งานทดแทนของเสียระหว่างซ่อม และเป็นอุปกรณ์เกรดเดียวกันกับตัวเครื่องหลัก
  • ควรมีบริการในการตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนแผงวงจรทันทีหรือมีแผงสำรองไว้เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนหากเกิดกรณีชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการติดต่อทำธุรกิจ
  • หากคู่สายเสียทั้งหมด ไม่ควรปล่อยให้รอถึง 24 ชั่วโมง แต่ควรเข้ามาแก้ไขทันทีหลังได้รับแจ้งไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง