NEC ประกาศเลิกขายระบบโทรศัพท์ในสถานที่

NEC แจ้งเลิกขายระบบโทรศัพท์ในสถานที่ รวมถึงโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะทั้งหมด และตู้สาขาโทรศัพท์ทุกรุ่นโดยเฉพาะ รุ่น SL2100 SV9100 ภายในสิ้นปีนี้ 2567 และจะ support หลังการขาย ถึง 31 มีนาคม 2569 สำหรับใครอยากซื้อ ต้องรีบแล้วนะครับ สั่งซื้อได้ภายในสิ้นปีนี้เท่านั้น สนใจติดต่อฝ่ายขายได้ครับ

ที่มา : https://markets.businessinsider.com/news/stocks/nec-announces-end-to-on-site-phone-systems-1033320028

 

ตู้สาขาโทรศัพท์มีกี่ประเภท

ตู้สาขาโทรศัพท์: ประเภท ฟังก์ชั่น และการเลือกใช้

ตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) เปรียบเสมือนศูนย์กลางระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในองค์กร ทำหน้าที่เชื่อมต่อ จัดการ และควบคุมการโทรศัพท์ภายในองค์กร ตู้สาขาโทรศัพท์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย และเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ประเภทของตู้สาขาโทรศัพท์:

 1. ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก: เป็นตู้สาขาแบบดั้งเดิม ทำงานโดยใช้สัญญาณเสียงแบบอนาล็อก ตู้สาขาแบบอนาล็อกมีราคาถูก ใช้งานง่าย รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐาน เช่น โทรเข้า โทรออก โอนสาย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่มาก

 2. ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล: ทำงานโดยใช้สัญญาณเสียงแบบดิจิตอล รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โอนสายอัตโนมัติ ประชุมทางไกล บันทึกเสียงสนทนา ระบบคอลเซ็นเตอร์ ตู้สาขาแบบดิจิตอลมีราคาแพงกว่าแบบอนาล็อก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมาก ต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย

 3. ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (VoIP): ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี IP (Internet Protocol) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตู้สาขาแบบ IP ประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์:

 • การโทรเข้า โทรออก: ฟังก์ชั่นพื้นฐานของตู้สาขาโทรศัพท์
 • การโอนสาย: โอนสายระหว่างเลขหมายภายใน
 • การประชุมทางไกล: เชื่อมต่อผู้ใช้งานหลายคนเพื่อประชุมทางไกล
 • การบันทึกเสียงสนทนา: บันทึกเสียงการสนทนาเพื่ออ้างอิง
 • ระบบคอลเซ็นเตอร์: รองรับการโทรเข้าจำนวนมากจากลูกค้า
 • การตั้งค่าเบอร์โทรภายใน: กำหนดเบอร์โทรศัพท์ภายในสำหรับแต่ละแผนกหรือบุคคล
 • การตั้งค่าการโทรออก: กำหนดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรออกได้
 • การตั้งค่าระบบข้อความ: ตั้งค่าระบบข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความอัตโนมัติ
 • การตั้งค่าระบบเสียงรอสาย: ตั้งค่าเสียงเพลงหรือข้อความแจ้งเตือนขณะรอสาย

การเลือกตู้สาขาโทรศัพท์:

 • จำนวนผู้ใช้งาน: เลือกตู้สาขาที่มีจำนวนเลขหมายภายในเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน
 • งบประมาณ: เลือกตู้สาขาที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน: เลือกตู้สาขามีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ
 • ระบบโทรคมนาคม: เลือกตู้สาขาที่รองรับระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่
 • ความน่าเชื่อถือ: เลือกตู้สาขาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • บริการหลังการขาย: เลือกตู้สาขามีบริการหลังการขายที่ดี

ตัวอย่างการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์:

 • บริษัท: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารภายในองค์กร โทรเข้า โทรออก โอนสาย ประชุมทางไกล
 • โรงพยาบาล: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ รับสายด่วนจากผู้ป่วย โอนสายไปยังแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • โรงเรียน: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ รับสายจากผู้ปกครอง โอนสายไปยังครูที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานราชการ: ใช้ตู้สาขาเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ รับสายจากประชาชน โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**ปัจจุบัน ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (VoIP)  และ Analog ยังได้รับความนิยมทั้งคู่ในประเทศไทย ขึ้นกับความต้องการใช้งาน

ระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อก vs. ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล​ vs. ระบบโทรศัพท์ไอพี

Private Branch Exchange (PBX) คือระบบโทรศัพท์ที่ให้บริการองค์กรโดยสลับการโทรระหว่างผู้ใช้ภายในองค์กรกับคู่สายภายนอก ในขณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์สายโทรศัพท์ภายนอกจำนวนหนึ่งได้

Digital PABX

Continue reading

วิธีเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคาร

ถ้าเป็นตู้ PABX แบบเดิมที่ใช้หัวเครื่องแบบ analog ธรรมดา ก็ใช้เดินสายโทรศัพท์แบบ 2cores ส่วนระยะทางจากตู้ถึงตำแหน่งoutlet ก็ขึ้นอยู่กับสเป็คของผู้ผลิต ส่วนใหญ่ไปได้ไกลมากกว่าหนึ่งกิโล แต่ถ้าเป็นหัวเครื่องแบบ Digital ก็ใช้สายโทรศัพท์แบบ  4cores แล้วแต่ผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนด ระยะทางจากตู้ถึงตำแหน่งoutlet ก็ขึ้นอยู่กับสเป็คของผู้ผลิตเช่นกัน แต่จะสั้นกว่าแบบหัวเครื่อง analog

telephone cabling

ในส่วนวิธีการเดินสายนั้น ปกติเราจะไม่เดินสายโทรศัพท์ไปยังตู้ PABXโดยตรง แต่จะเดินสายโทรศัพท์จาก outlet ไปยังตู้พักสาย (MDF, Main Distribution Frame) ภายในตู้พักสายจะประกอบไปด้วย ตัวพักสาย ตัวป้องกันฟ้าผ่า โดยแบ่งเป็นพี้นที่ของตัวพักสายของสายนอก และสายในแยกต่างหากจากกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การย้ายตำแหน่งของสายในภายหลัง ที่กล่าวมาเป็นการออกแบบการเดินสายในแนวระนาบ (Horizontal)

แต่ถ้ามีการเดินสายในอาคาร เป็นลักษณะเดินข้ามชั้น ก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้น เช่น ตู้ PABX อยู่ชั้นล่างสุดของอาคาร แต่มีผู้ใช้งานอยู่อีก 10ชั้น ปกติจะตั้งตู้ MDF อยู่ชั้นล่างสุด (ชั้นเดียวกับ PABX) แล้วลากสายจาก MDFขั้นไปยังผู้ใช้งานในแต่ละชั้น โดยสายที่ลากตามแนวดิ่ง (Vertical) จะเรียกว่า Riser ซึ่งเป็นสายMultipairs cable เช่น สาย 25pairs, 50pairs, 100pairs เป็นต้น โดยสาย Riserจะเชื่อมจากตู้ MDF ไปพักยังตู้พักสายย่อย หรือเรียกว่า IDF (Intermediate Distribution Frame) จากนั้นจึงลากสายโทรศัพท์ธรรมดา กระจายไปตาม Outlet ของผู้ใช้งานในตำแหน่งต่างๆ

ในเทคโนโลยี่ปัจจุบันตู้ PABX จะใช้การเชื่อมต่อไปยังหัวเครื่องผ่านเครือข่ายnetwork เช่น LAN หรือ Wifi เรียกว่าตู้ IP PBX สายที่ใช้เดินก็เป็นสาย UTP Cat5 ขึ้นไป โดยใช้ standard เหมือนการเดินสายในระบบ LANทั่วไป (ไม่เกิน 100m ถ้าเป็นสาย UTP) ไปยังอุปกรณ์network เช่น Switches ส่วนหัวเครื่องก็เป็นแบบ IP Phone นอกจากนึ้บางตู้ยังรองรับทั้งหัวเครื่อง IP Phone, analog phone หรือ digital phone เรียกว่าตู้แบบ Hybrid

เปรียบเทียบ 6 ยี่ห้อดัง ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่นเริ่มต้น สำหรับ SME

เปรียบเทียบ 6 ยี่ห้อดังตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับปี 2567 (2024)  คงเป็นตำถามแรก ๆที่จะนึกถึงเวลาต้องการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ว่าจะเลือกตู้สาขาโทรศัพท์ยี่ห้อไหนดี โดยรุ่นเริ่มต้น สำหรับ SME แบบอนาล็อก และ IP PBX โดยในบทความนี้เราจะมีพูดถึง ตู้สาขา ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จัก และนิยมใช้ในประเทศไทย ซึ่งตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับ SME หรือหน่วยงาน สาขา จะมีจำนวน คู่สายภายนอก และภายในไม่มาก ซึ่งโดยมากจะอยู่ที่ประมาณ 1 – 4 คู่สายนอก และสำหรับคู่สายในจะอยู่ระหว่าง 8 ถึง 32 สายใน  โดยมียี่ห้อดังต่อไปนี้

 1. Panasonic (ยุุคิการจำหน่าย)
 2. Bozztel
 3. Zycoo
 4. Excelltel
 5. NEC  (ยุติการจำหน่ายในปี 2567)
 6. LVswitches

Continue reading

วิธีเลือกซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

เป็นสิ่งที่ต้องคิดอยุ่เสมอสำหรับผู้จัดหาระบบโทรศัพท์สำนักงาน ว่าอะไรมีส่วนสำคัญในการเลือกรุ่นที่เหมาะสม  สำหรับบริษัท หรือหน่วยงาน ที่กำลังมองหาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

ตู้สาขาโทรศัพท์

ทาง IPPฺฺBXTHAI มีคำแนะนำดังต่อไปนี้ครับ เพื่อช่วยในการเลือกตู้สาขาโทรศัพท์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

Continue reading

ตู้สาขาโทรศัพท์ ความคุ้มค่าที่น่าลงทุน

ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) ไว้เพื่อใช้งานในองค์กรนั้นจะสามารถช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ด้วยการทำงานในรูปแบบดิจิตอล และการเชื่อมต่อในรูปแบบ IP ผ่านระบบ Internet ที่ช่วยให้สามารถเห็นทั้งภาพและเสียงพร้อมกันในขณะที่สนทนา หรือแม้แต่การใช้ระบบอนาล็อกในรูปแบบเดิมทั้ง Switching (PBX) และแบบดิจิตอล (IPBX) ที่ใช้พนักงานเป็นตัวเชื่อมต่อสายไปยังเป้าหมายปลายทาง ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากนัก และมักใช้กันอยู่แค่ในองค์กรขนาดใหญ่นั่นเอง

Continue reading

ตู้สาขาโทรศัพท์ ประโยชน์ที่มากกว่าการสื่อสาร

ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างการทำงานภายในองค์กรและช่วยให้องค์กรติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้สะดวกขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบของตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX หรือ Private Automatic Branch Exchange ที่ผู้สื่อสารสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงในขณะที่สนทนาได้ผ่านการเชื่อมต่อในรูปแบบของ IP หรือ Internet

Continue reading

PABX คืออะไร

PABX หรือ Private Automatic Branch Exchange ที่เรารู้จักกันดีในรูปแบบของตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นชุมสายระบบเครือข่ายโทรศัพท์ขนาดเล็ก นิยมใช้กันในบริษัท องค์กร หน่วยงาน ห้างร้านที่มีผู้คน หรือแผนกจำนวนมาก โดย PABX มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ ได้แก่

Continue reading

รู้จักตู้โทรศัพท์สาขา

หากจะพูดถึงการเชื่อมต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็วและที่นิยมใช้กันอย่างมากทั้งในบริษัท องค์กร หน่วยงาน ห้างร้าน ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้งานระบบสื่อสารของตู้สาขาโทรศัพท์หรือระบบการสื่อสารแบบ PABX (Private Automatic Branch Exchange)  ซึ่งมีลักษณะการทำงานเสมือนระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กเพื่อใช้งานภายในองค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรและสามารถใช้โทรออกหรือรับสายจากภายนอกได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันระบบการทำงานโทรศัพท์แบบ PABX นี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ ได้แก่ Continue reading