ข้อควรระวังสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์

ถึงแม้ว่าตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange) จะเป็นอุปกรณ์ที่ดูแลได้ง่าย มีระบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก แต่ผู้ใช้งานทุกคนก็ไม่ควรลืมว่าแท้จริงแล้ว ตู้สาขาโทรศัพท์ ถือเป็นอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ ซึ่งหากเกิดการชำรุด เสียหาย ทั้งต่อตัวเครื่องและระบบของต่างๆ  ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้ และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย นั่นก็การป้องกันตั้งแต่กระบวนการติดตั้ง ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

  • ควรนึกถึงไว้เสมอว่าในการเดินสายโทรศัพท์นั้นไม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับของคอมพิวเตอร์ แต่หากมีความจำเป็นควรใช้สายเคเบิลที่มีโลหะหรือชีลด์หุ้มสายเคเบิล และนำชีลด์นั้นต่อลงดิน
  • ควรใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุดระหว่างการใช้งานและหากต้องการติดตั้งสายบนดินหรือบนพื้น
  • ควรแยกแหล่งจ่ายไฟระหว่างคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และตู้สาขาโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่น หรือทำให้จำนวนไฟไม่เพียงพอต่อการจ่าย
  • ควรใช้สายชนิด 1 คู่สายในการต่อพ่วงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์ เครื่องตอบรับ คอมพิวเตอร์
  • ไม่ควรเสียบสายไฟ AC ทิ้งไว้ในระหว่างการเดินสาย และควรใช้ปลั๊กเสียบไฟ AC ของตู้โทรศัพท์สาขาเป็นแบบปลั๊ก 3 ขา สำหรับต่อกราวด์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งาน