รู้จักตู้โทรศัพท์สาขา

หากจะพูดถึงการเชื่อมต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็วและที่นิยมใช้กันอย่างมากทั้งในบริษัท องค์กร หน่วยงาน ห้างร้าน ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้งานระบบสื่อสารของตู้สาขาโทรศัพท์หรือระบบการสื่อสารแบบ PABX (Private Automatic Branch Exchange)  ซึ่งมีลักษณะการทำงานเสมือนระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กเพื่อใช้งานภายในองค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรและสามารถใช้โทรออกหรือรับสายจากภายนอกได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันระบบการทำงานโทรศัพท์แบบ PABX นี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ ได้แก่

 

  • ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog หรือแบบ Switching PBX

ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่นิยมใช้งานโทรศัพท์ในระบบนี้แล้ว แต่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคู่สายจำนวนมากก็ยังคงใช้งานโทรศัพท์ในระบบนี้อยู่บ้าง ส่วนรูปแบบในการใช้งานก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์เส้นเล็กสีเหลืองที่มีคู่สายให้เลือกทั้งแบบ 2 และ 4 สาย มีพนักงานโอนสายทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อสายปลายทางไปยังเบอร์ปลายทางที่ต้องการ

 

  • ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล IP-PBX

เป็นรูปแบบของตู้สาขาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารที่ผ่าน IP (Internet Protocol) และ PBX (Private Branch Exchange) ที่ช่วยให้ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบโทรศัพท์พื้นฐานเข้ากับระบบ VoIP ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของโทรศัพท์ให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารได้มากขึ้นกว้างขวางขึ้น และยังใช้การเชื่อมต่อพร้อมกันในระบบ IP หากต่อกับเครือข่าย Internet อีกด้วย