เลือกบริษัทซ่อมบำรุงตู้สาขาโทรศัพท์อย่างไรให้คุ้มค่า

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX จัดเป็นอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่เมื่อใช้งานมาสักพักก็อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงาน หรือการนำจ่ายกระแสไฟจนส่งผลต่อการใช้งานเช่นระบบการจ่ายไฟไม่ดีเท่าเดิม หมายเลขหรือคู่สายมีปัญหา ดังนั้น การดูแลเครื่องยังสามารถทำงานได้ดี จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรต้องให้ความสำคัญ แต่ในการดูแลนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงอย่างถูกวิธี โดยช่างที่มีความชำนาญ แต่หากในองค์กรไม่มีฝ่ายนี้เป็นประจำ อีกวิธีการหนึ่งคือการใช้บริการบริษัทรับดูแลซ่อมแซมที่โดยมากจะมีรูปแบบการให้บริการเป็น 2 แนวทางได้แก่

  • การทำสัญญาเรียกใช้บริการแบบรายปี (มีทั้งแบบรวมอะไหล่และไม่มีอะไหล่) ซึ่งโดยทั่วไปทางบริษัทจะเข้ามาทำการดูแลตรวจเช็คระบบ สายสัญญาณ อุปกรณ์ให้ 3 – 4 ครั้งต่อปี พร้อมกับการทำความสะอาด
  • การเรียกใช้บริการแบบรายครั้ง สามารถเรียกใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และอาจมีการลดราคาพิเศษจากราคาซ่อมปกติในบางครั้ง