เครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร Fax ยังมีใช้กันอยู่มั้ย

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทำให้ การรับส่งข้อมูลต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น จากสมัยการที่เวลาจะสั่งของ หรือทำใบเสนอราคาต่างๆ หรือโบรชัว ก็ใช้การส่งแฟกซ์ ผ่านทางเครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร แต่ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มใช้ email ในการส่ง หรืออาจเป็นระบบ Chat ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Whatapp ที่สามารถแนบเอกสารต่างๆ ส่งไปได้ 

แต่ยังเป็นความจริงที่ว่าแฟกซ์ ณ ปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่ และเครื่องแฟกซ์ก็ยังขายได้ดี เนื่องจากมีราคาถูกมาก เครื่องละไม่ถึง 2,000 บาท จากแต่ก่อนเครื่อง แฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร ราคาเริ่มต้นเป็นหมื่นบาท การส่งแฟกซ์ไม่จำเป็นต้องใช้ internet แค่เพียงมีสารโทรศัพท์ต่ออยู่ แล้วก็กดส่งแฟกซ์ได้ ซึ่งก็อาจมีความสะดวกอยู่ และในปัจจุบันยังมีระบบ แฟกซ์เซอเวอร์ ซึ่งก็ยังใช้วิธีการรับและส่งผ่านระบบโทรศัพท์แบบสาย แต่ไม่จำเป้นต้องใช้กระดาษส่ง สามารถรับส่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง รับแฟกซ์ผ่านทางอีเมล์ได้ทุกที่ ซึ่ง Faxserver ก็มี หลากหลายทั้งแบบ Hardware Fax server และ Software server