ประวัติความเป็นมาเครื่องโทรสาร หรือเครื่องแฟกซ์

เครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสาร

บทความน่ารู้ : เรื่องประวัติความเป้นมาเครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสาร เครื่องแฟกซ์ หรือ FACSIMILE / FAX  เป็นอุปกรณ์การส่งแผนภาพแผนที่ ลายเส้น จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยต่อเชื่อมเครื่องโทรสารเข้ากับสายโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่  การส่งทำในลักษณะการถ่ายสำเนา  ทำให้สามารถส่งเอกสารถึงเครื่องรับปลายทางทุกแห่งที่มีการบริการโทรศัพท์ไป ถึงทั่วประเทศ และต่างประเทศ  ข่าวสารจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างรวดเร็ว  ทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดอย่างยิ่ง Continue reading

เครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร Fax ยังมีใช้กันอยู่มั้ย

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทำให้ การรับส่งข้อมูลต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น จากสมัยการที่เวลาจะสั่งของ หรือทำใบเสนอราคาต่างๆ หรือโบรชัว ก็ใช้การส่งแฟกซ์ ผ่านทางเครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร แต่ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มใช้ email ในการส่ง หรืออาจเป็นระบบ Chat ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Whatapp ที่สามารถแนบเอกสารต่างๆ ส่งไปได้  Continue reading

ระบบติดต่อสื่อสารสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ด้วย IPPBX และ Fax Server

การทำงานจำเป็นต้องมีเทคโนโลยี การสื่อสารที่ดี เป็นรองรับการติดต่อกับคู่ค้า หรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกที่ทุกเวลา  ในส่วนของระบบโทรศัพท์  ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IPPBX ที่ทำงานด้วย เทคโนโลยี VoIP สามารถตอบโจทย์ ในส่วนการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายระหว่างการติดต่อกับสาขา หรือกับลูกค้าด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงผ่าน Internet  เช่น สำนักงานมีสาขาหลายแห่ง และมี Internet ใช้งานอยู่ ก็สามารถ ทำเป็นเบอร์ต่อ เชื่อมโยงกันได้ สามารถโอนสายระหว่างกัน เสมือนอยู่ใน Office เดียวกัน นอกจากนี้พนังงานที่ทำงานอยู่นอกสถานที่ๆ เชื่อมอินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะผ่าน PC, Notebook หรือ Smartphone ก็สามารถทีเบอร์ต่อจากใน office ได้เช่นกัน หรือจะสามารถตั้งโอนสายอัตโนมัติมายังมือถือ หรือให้ฝากข้อความเสียงแล้วบันทึกส่งต่อเข้า Email ก็สามารถทำได้เช่นกัน นี่คือความสามารถบางส่วนของ IPPBX 

VoIP IP-PBX Solution diagram

ในส่วนระบบ Fax ก็เช่นกัน ถ้าสามารถรับส่งผ่าน Email ได้ ก็จะช่วยทำให้ แม้ทำงานอยู่นอกสำนักงาน ก็ยังสามารถได้รับ หรือส่ง Fax ได้  ซึ่ง ระบบ IP PBX จะมีความสามารถ ของ Fax Server มาด้วย ทำให้สามารถรับ Fax ผ่านทาง Email หรือ หน้าจอ Computer รวมถึงส่งจาก หน้าจอ Computer ได้โดยตรง

ปัจจุบันปี 2021  ระบบโทรศัพท์ ในประเทศไทย ผู้ให้บริการ เริ่มให้บริการเบอร์โทรศัพท์ พื้นฐานผ่าน Internet หรือ SIP Trunks  ทำให้ระบบโทรศัพท์ แบบ  IP PBX  ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เพียงแค่การเชื่อมต่อผ่าน สาย LAN  เพียง Port เดียว สามารถ มีเบอร์ พื้นฐานได้มากกว่า 100 คู่สาย รองรับ องค์กรขนาดใหญ่ และ บริการ Call Center

IP PBX

ในส่วน ระบบ IP PBX ขอแนะนำ อยู่ 2 Brands

  1. Zycoo  ผู้ผลิตอุปกรณ์ VoIP จากประเทศจีน ที่มีความชำนาญมาอย่างยาวนาน โดย Zycoo นั้น มุ่งเน้นการพัฒนา อุปกรณ์ VoIP เป็นหลัก  มีรุ่นรองรับตั้งแต่ SME จนถึง Enterprise
  2. LVswitch  ด้วยทึมผู้บริหารจากอเมริกา และผลิตสินค้า ที่ประเทศจีน ทำให้ได้สินค้าที่มีฟังชัน ครบถ้วนประสิทธิภาพสูง รองรับตั้งแต่ระบบ SME ถึง Enterprise จุด เด่นของ IP PBX LVswitch คือเป็นลักษณะ Hybrid รองรับได้ทั้ง SIP account และ Analog port แบบดังเดิมทั้ง FXS และ FXO ได้จำนวนมาก

lvswitch IP PBX 8000

ทำไมทุก ๆ บริษัทต้องมี A Fax Server

ทุกวันธุรกิจเพิ่มเติม และเพิ่มเติมของขนาดและชนิดทั้งหมดมีการพัฒนา หรือการปรับกลยุทธ์ของตนเพื่อส่ง จัดเก็บ และค้นคืนเอกสารทางธุรกิจของตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ และในขณะที่ส่วนใหญ่ของการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็นหลักดำเนิน การผ่านทางอีเมล์ หรือดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต สมาร์ทองค์กรตระหนักเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์นี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการ การจราจรของโทรสารขาเข้า และขาออก. Continue reading

Alcatel IP Fax Server Systems

Alcatel-Lucent is the largest PBX IP Fax Server vendor in the world with revenues equivalent to about $20 million in 2009. The company offers a software-only FoIP (Fax over IP) fax server, which the company says yields a significant return on investment and costs appreciably less than leading legacy fax server solutions. SagemCom provides Alcatel-Lucent with this IP fax server solution on an OEM (original equipment manufacturer) basis and SagemCom has proven its market leadership in FoIP by leading the industry for the last five years (per Davidson Consulting market research). The OmniTouch IP Fax Server integrates seamlessly with VoIP (voice over IP) technology and the T.38 fax relay capabilities of leading Alcatel-Lucent VoIP gateways. Continue reading

Posted in fax

Network Fax Server ROI: What you don’t know could be a Cash Saver

One of the most productivity-enhancing and cost-effective improvements to those companies that are fax intensive has been the move to computer based faxing by a network. To get jobs done accurately, and quickly is to use a network fax server which is better than a regular fax machine. It doesn’t matter if you are medium or small organization because the server can decrease your use of paper products and increase the productivity of your employees. Continue reading

Faxing with Asterisk PBX

Using Fax for Asterisk, you can send faxes from your desktop using your standard email client without any need to install any software on your desktop. It endows you with the ability to send and receive faxes to and from TDM and IP channels. It includes analog and VoIP fax capabilities to Asterisk VoIP PBX and develops fax-on-demand, fax-broadcast, desktop fax and fax gateway applications and services. Fax for Asterisk also provides 14400bps PSTN faxing via DAHDI-compatible telephony boards and T.38 fax over SIP. You can add the Fax for Asterisk software on a hosted Asterisk PBX. Continue reading

Streamline Your Business With Esker Fax Server and Fax Service Solutions

While e-commerce communication technologies have proliferated in recent years, Fax has remained a predominant day-to-day messaging tool in today’s Business world. Fax is one of the best options whenever businesses require a secure, confirmed, and immediate delivery or an exact facsimile of the source document. As long as these needs exist, fax will continue to play a vital role in the exchange of business information. While a fax machine continues to act as a strategic communication channel, many organizations prefer to use fax servers. Fax technologies offer substantial opportunities to streamline business processes and reduce costs. Continue reading

Alcatel IP Fax Server Systems

Alcatel-Lucent is the largest PBX IP Fax Server vendor in the world with revenues equivalent to about $20 million in 2009. The company offers a software-only FoIP (Fax over IP) fax server, which the company says yields a significant return on investment and costs appreciably less than leading legacy fax server solutions. SagemCom provides Alcatel-Lucent with this IP fax server solution on an OEM (original equipment manufacturer) basis and SagemCom has proven its market leadership in FoIP by leading the industry for the last five years (per Davidson Consulting market research). The OmniTouch IP Fax Server integrates seamlessly with VoIP (voice over IP) technology and the T.38 fax relay capabilities of leading Alcatel-Lucent VoIP gateways. Continue reading