เครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร Fax ยังมีใช้กันอยู่มั้ย

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทำให้ การรับส่งข้อมูลต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น จากสมัยการที่เวลาจะสั่งของ หรือทำใบเสนอราคาต่างๆ หรือโบรชัว ก็ใช้การส่งแฟกซ์ ผ่านทางเครื่องแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสาร แต่ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มใช้ email ในการส่ง หรืออาจเป็นระบบ Chat ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Whatapp ที่สามารถแนบเอกสารต่างๆ ส่งไปได้  Continue reading

Network Fax Server ROI: What you don’t know could be a Cash Saver

One of the most productivity-enhancing and cost-effective improvements to those companies that are fax intensive has been the move to computer based faxing by a network. To get jobs done accurately, and quickly is to use a network fax server which is better than a regular fax machine. It doesn’t matter if you are medium or small organization because the server can decrease your use of paper products and increase the productivity of your employees. Continue reading

Faxing with Asterisk PBX

Using Fax for Asterisk, you can send faxes from your desktop using your standard email client without any need to install any software on your desktop. It endows you with the ability to send and receive faxes to and from TDM and IP channels. It includes analog and VoIP fax capabilities to Asterisk VoIP PBX and develops fax-on-demand, fax-broadcast, desktop fax and fax gateway applications and services. Fax for Asterisk also provides 14400bps PSTN faxing via DAHDI-compatible telephony boards and T.38 fax over SIP. You can add the Fax for Asterisk software on a hosted Asterisk PBX. Continue reading

Streamline Your Business With Esker Fax Server and Fax Service Solutions

While e-commerce communication technologies have proliferated in recent years, Fax has remained a predominant day-to-day messaging tool in today’s Business world. Fax is one of the best options whenever businesses require a secure, confirmed, and immediate delivery or an exact facsimile of the source document. As long as these needs exist, fax will continue to play a vital role in the exchange of business information. While a fax machine continues to act as a strategic communication channel, many organizations prefer to use fax servers. Fax technologies offer substantial opportunities to streamline business processes and reduce costs. Continue reading

Alcatel IP Fax Server Systems

Alcatel-Lucent is the largest PBX IP Fax Server vendor in the world with revenues equivalent to about $20 million in 2009. The company offers a software-only FoIP (Fax over IP) fax server, which the company says yields a significant return on investment and costs appreciably less than leading legacy fax server solutions. SagemCom provides Alcatel-Lucent with this IP fax server solution on an OEM (original equipment manufacturer) basis and SagemCom has proven its market leadership in FoIP by leading the industry for the last five years (per Davidson Consulting market research). The OmniTouch IP Fax Server integrates seamlessly with VoIP (voice over IP) technology and the T.38 fax relay capabilities of leading Alcatel-Lucent VoIP gateways. Continue reading

GFI FAXmaker

GFI Software, an international developer of network security, content security and messaging software, offers its leading fax server solution GFI FAXmaker. Version 14 now integrates with Microsoft Exchange as well as with the Dialogic SR140 FoIP solution, and offers support for 64-bit Microsoft operation systems. GFI FAXmaker is a cost-effective solution which minimizes the need for manual faxing by using the existing email infrastructure to send and receive faxes. Continue reading

FaxBack

FaxBack, a leading provider of reliable VoIP (Voice over Internet Protocol) fax server solutions for business, enterprise and carrier applications, offers an HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) Fax Platform. This technology enables fax machines and fax servers to achieve the same cost savings as voice calls, while maintaining the same reliability over internet-based VoIP, WiFi, cellular, or satellite connections. FaxBack’s Fax Platform also enables fax machines, desktop fax applications and fax servers to stream fax data over the internet with TDM-level (time-division multiplexing) reliability, while running on relatively low quality networks. Continue reading

Multi-Tech Systems

In 2011, Multi-Tech, a manufacturer of unified communications solutions, introduced a new fax server, the FaxFinder IP fax server. The FaxFinder IP fax server is designed to integrate with an IP-based work environment and industry-leading FaxFinder fax routing software. The solution reduces costs while enhancing productivity by sending and receiving faxes using existing email and network resources. Continue reading

emFAST

emFAST offers the FACSys fax server that offers enhanced fax messaging from a document transport mechanism to an indispensible business tool that fully integrates into critical communication areas including business process workflows, integration with multifunction peripherals (MFPs) and to enterprise content management and resource planning systems. Continue reading