ตู้สาขาโทรศัพท์ ความคุ้มค่าที่น่าลงทุน

ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) ไว้เพื่อใช้งานในองค์กรนั้นจะสามารถช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ด้วยการทำงานในรูปแบบดิจิตอล และการเชื่อมต่อในรูปแบบ IP ผ่านระบบ Internet ที่ช่วยให้สามารถเห็นทั้งภาพและเสียงพร้อมกันในขณะที่สนทนา หรือแม้แต่การใช้ระบบอนาล็อกในรูปแบบเดิมทั้ง Switching (PBX) และแบบดิจิตอล (IPBX) ที่ใช้พนักงานเป็นตัวเชื่อมต่อสายไปยังเป้าหมายปลายทาง ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากนัก และมักใช้กันอยู่แค่ในองค์กรขนาดใหญ่นั่นเอง

นอกจากนี้ การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ยังถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
  • ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย รวมถึงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้ง และยังมีบริการให้คำแนะนำ การดูแลรักษาหลังการขาย
  • ช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ช่วยสร้างความได้เปรียบด้านช่องทางการสื่อสารขององค์กร เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเข้าถึงตัวบุคคลได้ทันที