สอนการต่อสายสัญญาณระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์

สอนการต่อสายสัญญาณระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์กับเครื่อง สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog นั้นจะต้องมีการเดินสาย เพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้สาขา กับตู้สาขาโทรศัพท์  PABX  วิดีโอนี้จะแนะนำสายสัญญาณที่ใช้และการเข้าหัวสายสัญญาณ เพื่อต่อกับกับตู้สาขาและโทรศัพท์ครับ