สายโทรศัพท์

จำหน่ายสายโทรศัพท์ ราคาพิเศษ ทั้งแบบ สายโทรศัพท์ 2 core, 4 core และ 6 core รวมถึงหัวสายโทรศัพท์ rj11

Telephone Cable (StationWire : TIEV)

TIEV Telephone 0.50 mm (24 AWG) 2C Cable Link ยาว 100 M ราคากล่องละ 290 บาท