VoIP คืออะไร

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยส์โอเวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการสามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก Continue reading

VoIP ทำงานอย่างไร

ก่อนอื่นให้เรามองก่อนว่าข้อมูลเสียงก็เหมือนกับข้อมูลทั่วไป เช่น E-mail, Web, FTP ทำไมต้องมองอย่างนั้น E-mail มีผู้ส่งและมีผู้รับ ส่วนเสียงก็เหมือนกันครับ มีฝั่งต้นทางและปลายทาง โดยทั้งเสียงและEmail เดินทางผ่าน Internet Protocol Network เมื่อเข้าใจส่วนนี้ ไม่แปลกที่สามารถทำการสนทนากันได้ Continue reading

ZYCOO IPPBX ZX50 ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ VOIP

zycoo-ippbx-zx50

ZYCOO IPPBX  ZX50 ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ VOIP/SIP คุณภาพสูงราคาถูก สำหรับองค์กรทุกระดับ มีหลากหลายรุ่นรองรับทั้งการเชื่อมต่อ Analog/GSM/E1/BRI interface ด้วยเทคโนโลยีแบบ embedded รองรับจำนวน เบอร์ต่อได้สูงสุด 100 คุ่สาย ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานไม่เกิน 100 คน

Continue reading

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Voice over IP

Voice  over  IP   หรือ  Voice  over  internet   Protocol   มักจะถูกเรียกสั้น ๆ ว่า VoIP เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่ทำให้เราสามารถรับ – ส่ง สัญญาณเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตได้ โดยจะต้องอาศัยอุปกรณ์ (Hardware)  หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ทำงานร่วมกัน เทคโนโลยี VoIP  นี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยองค์กร Advanced Research Projects Agency  Network (ARPANER) เมื่อปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการทำงานของ VoIP นั้นจะมีการแปลงสัญญาณเสียงจากต้นทางให้อยู่ในรูปแบบของ Packet เล็ก ๆ แล้วส่งไปยังผู้รับปลายทาง โดยอาศัยโปรโตคอลที่เรียกว่า (Internet Protocol) ในการส่งผ่านสัญญาณเสียงให้ผู้รับได้ฟังสัญญาณเสียงที่ส่งมาได้ หากมีการนำเอาเทคโนโลยี VoIP นี้ มาใช้งานในองค์กรต่าง ๆ จะพบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้งานโทรศัพท์แบบปกติได้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น  การใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น Continue reading

VoIP Services: Deploy Unified Communication

The business entities are looking forward to realize the benefits such as cost savings, Business continuity and mobility with the latest Voice over IP or VoIP services. The advancement in context to “unified” communication and contact center solutions for small and medium-sized businesses can be experienced with voice over IP technology. To do this, entities need to upgrade or extend their telecom services to VoIP infrastructure and deploy unified communications over IP networks. These internet telephony services focus on packet switched voice without unacceptable deterioration of voice quality. The digital data sets are transmitted across a packet switched network in form of compressed IP data. The high fidelity voice signals can be transmitted across the networks with negligible loss of accuracy. Continue reading

Information | IP telephony | help and support

An IP phone uses Voice over IP technologies allowing telephone calls to be made over an IP network such as the Internet instead of the ordinary PSTN system. Calls can traverse the Internet, or a private IP Network such as that of a company. The phones use control protocols such as Session Initiation Protocol, Skinny Client Control Protocol or one of various proprietary protocols such as that used by Skype. IP phones can be simple software-based Softphones or purpose-built hardware devices that appear much like an ordinary telephone or a cordless phone. Ordinary PSTN phones are used as IP phones with analog telephony adapters (ATA). Continue reading

SIP : Session Initiation Protocol ทำงานอย่างไร

SIP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ Create, Modify และ Terminate Session ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีการนำไปใช้ใน Internet Telephone Call, Multimedia Distribution, และ Multimedia Conference โปรโตคอลนี้ออกแบบโดย Henning Schulzrinne จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและ Mark Handley จากมหาวิทยาลัยลอนดอนในปี 1996 (พ.ศ.2539) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี 2000 (พ.ศ.2543) ก็ได้รับการยอมรับจาก 3GPP และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม IMS (IP Multimedia Subsystem), Voice over IP รวมถึง H.323 และอื่น ๆ Continue reading

VoIP เสียงกระซิบจากเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เปิดศักราชใหม่ในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้คนบนโลกใบนี้ ด้วยเครือข่ายที่เปรียบเสมือนใยแมงมุม การติดต่อสื่อสารของผู้คนจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ พร้อมวิวัฒนาการในการใช้งานระบบให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ทั้งเพื่อทดแทนเทคโนโลยีที่มีมาในอดีต พร้อมๆ กับเป็นหนทางเชื่อมต่อเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นมาในอนาคต VoIP คือหนึ่งในเทคโนโลยี ที่เปรียบเสมือนเสียงกระซิบที่พร้อมจะกึกก้องในอนาคตอันใกล้… Continue reading

วิวัฒนาการการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุปันการใช้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น และใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสื่อสารรูปแบบ ต่างๆ เช่น การใช้จดหมายอินเล็กทรอนิกส์ การติดต่อด้วยเสียง ระบบ VDO Conference การใช้โทรศัพท์บนเครือข่าย ซึ่งก็มีวิวัฒนาการตามลำดับเบื้องต้นดังนี้ Continue reading