ราคาตู้สาขา IPPBX Yeastar MyPBX

ราคาตู้สาขา IPPBX Yeastar MyPBX ใสใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด  โทร 02-9621125 นอกเวลา ฝ่ายขาย : 091-4305168, 092-2254476 และ  090-6585168 Email : sales@clouditnetwork.com

Yeastar-MyPBX-U100

Model No Description ราคา
MyPBX Std Up to 16 analog FXO/FXS ports,Up to 4 GSM
Max 25 concurrent calls ,Voicemail : 3000 min
Up to 100 user extensions
No modules
                                                       24,300.00
MyPBX Ent M1 Up to 8 analog FXO/FXS ports
Up to 4 GSM Modules
1 PRI for ISDN included
Max 60 concurrent calls
Up to 300 user extensions
Optional 500GB HDD
No modules
                                                     111,700.00
MyPBX Ent M2 Up to 8 analog FXO/FXS ports
Up to 4 GSM Modules
Max 60 concurrent calls
Up to 300 user extensions
Optional 500GB HDD
No modules
                                                       73,800.00
MyPBX U100 Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules,Voicemail : 3000 min
Max 25 concurrent calls
Up to 100 user extensions
Audio in/out
                                                       33,100.00
U100 Voice Recording Module                                                          4,000.00
U100 Billing Module                                                          4,000.00
U100 Hotel Module                                                        12,000.00
MyPBX U100+Voice Recording, Billing included, Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules,Voicemail : 3000 min
Max 25 concurrent calls
Up to 100 user extensions
Audio in/out Voice Recording, Billing included,
                                                       41,100.00
MyPBX U200 Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
Max 50 concurrent calls
Up to 200 user extensions
Audio in/out
                                                       43,100.00
U200 Voice Recording Module                                                          8,000.00
U200 Billing Module                                                          8,000.00
U200 Hotel Module                                                        16,000.00
MyPBX U200+Voice Recording, Billing included, Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
Max 50 concurrent calls
Up to 200 user extensions
Audio in/out +Voice Recording, Billing included,
                                                       59,000.00
MyPBX U300 1 PRI for ISDN included
2 x FXS included ,Voicemail : 3000 min
Max 50 concurrent calls
Up to 300 user extensions
Audio in/out
                                                       73,800.00
U300 Voice Recording Module                                                          8,000.00
U300 Billing Module                                                          8,000.00
U300 Hotel Module                                                        16,000.00
MyPBX U300+Voice Recording, Billing included, 1 PRI for ISDN included
2 x FXS included ,Voicemail : 3000 min
Max 50 concurrent calls
Up to 300 user extensions
Audio in/out
Voice Recording, Billing included,
                                                       89,800.00
MyPBX U500 Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
Max 80 concurrent calls
Up to 500 user extensions
Hard Disk : Support 2.5 inch SATA2
                                                       76,200.00
U500 Billing Module                                                        12,000.00
U500 Hotel Module                                                        23,900.00
MyPBX U500+Voice Recording, Billing included, Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
Max 80 concurrent calls
Up to 500 user extensions
Hard Disk : Support 2.5 inch SATA2 Voice Recording, Billing included, Module
                                                       88,200.00
MyPBX U510 Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
1 PRI for ISDN included
Max 80 concurrent calls
Up to 500 user extensions
Hard Disk : Support 2.5 inch SATA2
                                                     109,300.00
U510 Billing Module                                                        12,000.00
U510 Hotel Module                                                        23,900.00
MyPBX U510+Voice Recording, Billing included, Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
1 PRI for ISDN included
Max 80 concurrent calls
Up to 500 user extensions
Hard Disk : Support 2.5 inch SATA2
                                                     121,300.00
MyPBX U520 Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
2 PRI for ISDN included
Max 80 concurrent calls
Up to 300 user extensions
Optional 500GB HDD No modules
                                                     143,800.00
U520 Billing Module                                                        12,000.00
U520 Hotel Module                                                        23,900.00
MyPBX U520+Voice Recording, Billing included, Up to 16 analog FXO/FXS ports
Up to 8 GSM Modules, Call Recording : Support
2 PRI for ISDN included
Max 80 concurrent calls
Up to 300 user extensions
Optional 500GB HDD No modules
Voice Recording, Billing included,   Module
                                                     155,800.00
NeoGate TE100 1 x PRI to VoIP Gateway                                                        43,100.00
NeoGate TG200 (Old Model) Supports up to 2 GSM Modules
1 GSM Module Included
                                                                       –
NeoGate TG100 1 x GSM to VoIP Gateway                                                          9,500.00
NeoGate TG200 2 x GSM to VoIP Gateway                                                        18,000.00
NeoGate TG400 4 x GSM to VoIP Gateway                                                        29,300.00
NeoGate TG800 8 x GSM to VoIP Gateway                                                        58,700.00
                                                                       –
O2 Module 2 FXO Ports for PSTN / Integration with PABX Ext Lines                                                          3,200.00
S2 Module 2 FXS Ports for Analog Phones / Integration with PABX CO Lines                                                          3,100.00
SO Module 1 FXO + 1 FXS Port with failover                                                          3,600.00
GSM Module 1 GSM Trunk for MyPBX / NeoGate                                                          7,600.00
                                                                       –
NeoGate TA400 4FXS                                                          6,200.00
NeoGate TA800 8FXS                                                        10,600.00
NeoGate TA1600 16FXS                                                        22,500.00
NeoGate TA2400 24FXS                                                        31,300.00
NeoGate TA3200 32FXS                                                        38,800.00
                                                                       –
NeoGate TA410 4FXO                                                        10,600.00
NeoGate TA810 8FX0                                                        18,300.00

MYPBX SOHO Users: 32 Concurrent Calls: 15 Analog Ports: 4 GSM Ports: 0 ISDN Ports: 0 LAN: 1 Port 10/100 mbps WAN: 1 Port 10/100 mbps Hard-drive: Not Supported Redundancy: Not Supported Addons: Not Supported

MYPBX STANDARD
Users: 100
Concurrent Calls: 25
Analog Ports: 16
GSM Ports: 8
ISDN Ports: 0
LAN: 1 Port 10/100 mbps
WAN: 1 Port 10/100 mbps
Hard-drive: Not Supported
Redundancy: Not Supported
Addons: Not Supported

 

MYPBX U100
Users: 100
Concurrent Calls: 25
Analog Ports: 16
GSM Ports: 8
ISDN BRI Ports: 8
ISDN PRI Ports: 0
LAN: 1 Port 10/100 mbps
WAN: 1 Port 10/100 mbps
Hard-drive: Not Supported
Redundancy: Supported
Addons: Billing, Auto Recording

 

MYPBX U200 Users: 200 Concurrent Calls: 50 Analog Ports: 16 GSM Ports: 8 ISDN BRI Ports: 8 ISDN PRI Ports: 0 LAN: 1 Port 10/100 mbps WAN: 1 Port 10/100 mbps Hard-drive: Not Supported Redundancy: Supported Addons: Billing, Auto Recording

MYPBX U300
Users: 300
Concurrent Calls: 50
Analog Ports: 2
GSM Ports: 0
ISDN BRI Ports: 0
ISDN PRI Ports: 1
LAN: 1 Port 10/100 mbps
WAN: 1 Port 10/100 mbps
Hard-drive: Not Supported
Redundancy: Supported
Addons: Billing, Auto Recording

MYPBX U500 Users: 300 Concurrent Calls: 80 Analog Ports: 16 GSM Ports: 8 ISDN BRI Ports: 8 ISDN PRI Ports: 0 LAN: 1 Port 10/100/1000 mbps WAN: 1 Port 10/100/1000 mbps Hard-drive: Supported Redundancy: Supported Addons: Billing, Auto Recording

MYPBX U510
Users: 300
Concurrent Calls: 80
Analog Ports: 16
GSM Ports: 8
ISDN BRI Ports: 8
ISDN PRI Ports: 1
LAN: 1 Port 10/100/1000 mbps
WAN: 1 Port 10/100/1000 mbps
Hard-drive: Supported
Redundancy: Supported
Addons: Billing, Auto Recording

MYPBX U520
Users: 300
Concurrent Calls: 80
Analog Ports: 16
GSM Ports: 8
ISDN BRI Ports: 8
ISDN PRI Ports: 2
LAN: 1 Port 10/100/1000 mbps
WAN: 1 Port 10/100/1000 mbps
Hard-drive: Supported
Redundancy: Supported
Addons: Billing, Auto Recording

 

SIP Protocol: SIP(RFC3261), IAX2 Transport Protocol: UDP,TCP,TLS,SRTP Codec: G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729 A, H261,H263, H263p, H264, MPEG4. DTMF: Inband, RFC2833, SIP INFO Echo Cancellation: Supported Network: Static IP, PPPoE, DHCP, Firewall, VLAN, DDNS, QoS,DHCP Server, OpenVPN Multiple Languages Support: Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Korean, Italian,Polish,Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Attend Transfer Blind Transfer BLF Support Callback CDR (Call Detail Records) Call Forward Call Parking Call Routing Caller ID Conference DDNS DISA FAX (T.38)
IVR (Interactive Voice Response) Intercom/Zone Intercom
Firewall
Follow Me Mobility Extension Multi-language Prompt MyTwins (Double System) One touch record PIN User ( PIN Code Control) Redundancy Voicemail to Email Web Based Control Panel Spy functions
(Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy)

TOT SIP TRUNK

เป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Communication) บนระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิมมาทำงานร่วมกันกับการสื่อสารข้อมูล(Data Communication) โดยใช้ Internet protocol ที่ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตมีความ ยืดหยุ่นในการเคลื่อน ย้าย/เพิ่ม/เปลี่ยนสถานที่ใช้บริการขณะที่ต้นทุนในการใช้บริการต่ำกว่าระบบ โทรศัพท์รูปแบบเดิมเป็นการเชื่อมอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIPServer, Call Manager เข้ากับชุมสาย SoftSwitch โดยใช้ SIP Protocol ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนโครงข่าย IP และให้บริการลักษณะเดียวกับบริการ ISDN-PRI ตรงนี้ในการของการเชื่อมต่อ กับระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์ กับระบบ IPPBX ไม่จำเป็นต้องใช้ Card พวก E1 ที่มีราคาสูงอีกต่อไป เพราะจะมาเป็น RJ45 ต่อกับ Port Lan ของ IPPBX ได้โดยตรง

จาก Call Center ไปสู่ระบบ Contact Center

ในปัจจุบันหลายต่อหลายบริษัทได้ เล็งเห็นและยอมรับว่า อนาคตของการติดต่อสื่อสารในศูนย์บริการลูกค้าที่รู้จักกันว่า Call Center หรือ ถ้ามีระบบด้านเว็บหรือวีดีโอเข้ามาเสริมด้วยก็จะเรียกว่า Contact Center จะมีการใช้งานอยู่บนระบบ โทรศัพท์ไอพี IP Phone แต่คงจะไม่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับผู้บริหาร ที่จะทิ้งระบบโทรศัพท์เดิมที่มีการทำงานอยู่บนตู้สาขาที่ได้ ลงทุนไว้เป็นมูลค่ามหาศาลในอดีต เพียงเพราะว่าได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยออกมา แต่ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกของอินเทอร์เน็ต โดยในวันนี้เราสามารถทำแผนในการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เดิม มาเป็นไอพี (IP) ที่ทำให้ศูนย์บริการ Call Center หรือ Contact Center สามารถใช้ประโยชน์สูดสุดจากการลงทุนระบบตู้สาขาในอดีต และในขณะเดียวกันก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า ทั้งในด้านการปฏิบัติการณ์ และการทำงานของระบบโทรศัพท์ไอพี IP Phone Continue reading

Grandstream UCM6510 IP PBX รุ่นล่าสุดรองรับ Unlimited SIP Trunk Accounts for Call Centers, Schools, Hospitality, and Other High Call Volume Users

The UCM6510 provides businesses an easy to manage open source PBX solution right out of the box with no extra licensing fees, no recurring costs, and a host of features.

This is Grandstream’s second PBX appliance in the UCM series and just like the first one, the UCM6100, it offers zero-configuration of SIP endpoints so users can quickly install or expand the system. Continue reading

Grandstream FXS/FXO Devices Certified with Intercom and Paging Systems from Viking Electronics

Grandstream Networks, the leading manufacturer of IP voice/video telephony and video surveillance solutions, announced today that they have completed interoperability testing between their FXS and FXO devices and Viking Electronics’ Intercom, Paging and Door Stations. This certification allows for the integration of Grandstream’s VoIP GXW-series Gateways, HT-series ATAs and UCM6100 series IP PBX with Viking Electronics’ PA-2A and PA-15 Paging Amplifier and E-35 Door Station intercom to allow users to make paging/intercom announcements using analog and IP phones. Continue reading

Panasonic Expands Market Reach with New IP Telecommunications Server, Introduces Advanced IP and Digital Endpoints

Pure IP System Delivers Flexible Features with Failover Protection for Investment Protection and Cost Effective Internet Telephony

Panasonic, a leading provider of business telephone systems1, today announced the new KX-NS1000, an advanced IP Business Telecommunications Server that is suited for a wide range of business customers. The new IP business telecommunications platform integrates with existing communication infrastructures to offer users a highly flexible, cost-effective solution capable of scaling and adapting to meet the changing needs of today’s fast-paced business environment. Continue reading

Goodbye PBX, Hello IT Architecture

It’s time to embrace a new enterprise communications model and ditch the old one. Here’s why, in the first of a multi-part series.

Let’s face facts: The PBX is obsolete. The time has come to move on to higher-function, lower-cost business communications.

For the past 50 years, the PABX was a way for companies to avoid costly telephone company facilities or optimize their use. It was proprietary; PBX phones connected only to each vendor’s branded system. Vendors rationalized that proprietary approach by claiming that it assured reliability and enabled them to deliver a rich set of voice communication features. That rationale is no longer valid. Continue reading

Grandstream UCM6100 Series IP PBX Appliance Adds Another Award with 2014 Unified Communications Product of the Year Award

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Grandstream Networks, the leading manufacturer of IP voice/video telephony and video surveillance solutions, announced today that TMC, a global, integrated media company, has named the UCM6100 series IP PBX Appliance as a recipient of a 2014 Unified Communications Product of the Year Award. Continue reading

ระบบสื่อสารครบวงจร UC กำลังแทนที่ระบบ PABX

Unified Communications (UC) is crushing PBX PABX, new research reveals.In their latest quarterly report on the enterprise Unified Communications (UC) and voice equipment market, which includes PBX phone systems, voice over IP gateways, UC applications and IP phones, Infonetics Research found that UC sales jumped 27 percent in the first quarter of 2014 compared to one year ago. In contrast, worldwide sales of PBX goods, which includes TDM, hybrid and pure IP, fell by 8 percent compared to a year ago. PBX sales were also down 8 percent sequentially from the fourth quarter of 2013. Continue reading