ราคาขาย Yeastar MyPBX

ราคาขาย Yeastar  MyPBX  (ยังไม่รวม VAT)

Yeastar MyPBX U100 28,980 บาท

Yeastar MyPBX U200  37,680 บาท

Yeastar MyPBX U300 64,590 บาท

Yeastar MyPBX U520 125,860 บาท

Yeastar MyPBX GSM 21,530 บาท

Yeastar MyPBX SOHO (2FXO) – 13,200 บาท

MyPBX SOHO (4FXO) 15,720 บาท

BizFax Server E100 17,810 บาท

BizFax Server E200 24,430 บาท

ต้องการใบเสนอราคา หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  www.clouditnetwork.com   Tel : 02-9621125 Email : sales@clouditnetwork.com