เปรียนเทียบ IP-PBX แบบฮาร์ดแวร์กับ Cloud PBX

เนื่องจากการปิด ISDN และ PSTN การโยกย้ายไปยังระบบโทรศัพท์สำหรับธุรกิจที่ใช้ IP ได้กลายเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากนั้นบริษัทต่างๆ จะต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการปรับใช้ในสถาน (Hardware IP-PBX) ที่หรือบนคลาวด์ (Cloud PBX)  ทั้ง 2 ทางเลือก มีความแตกต่างพื้นฐานตลอดจนข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก และข้อควรพิจารณาจะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ Continue reading

IP-PBX Solutions

IP-PBX Solutions เป็นระบบที่ทำงานแบบตู้สาขาระบบ IP PBX โดยมีลักษณ์และฟั้งชั่นเทียบเท่ากับตู้สาขาระดับ  Enterprise โดยมีระบบบันทึก
เสียงการสนทนา รวมมาในฟังชั่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ Hardware,Software หรือ License อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ การทำงาน สำหรับ
ระบบบันทึกเสียง,จัดลำดับการรับสายของพนักงาน , ระบบ Agent ของแต่ละพนักงานกรณีใช้ เครื่องโทรศัพท์ร่วมกัน เพื่อไฟล์
บํนทึกเสียงและ บันทึกรายละเอียดการโทรของแต่ละพนักงาน และ อื่น ๆ
–  เป็นตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Pure IP-PBX
–  รองรับการโอนสาย, ดึงสาย และอื่นๆ (Attended Transfer, Blind Transfer, Call Pickup, Forward Call)
–  รองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
–  รองรับระบบเสียงรอสาย (Music on Hold)
–  รองรับระบบฝากข้อความ (Voicemail)
–  รองรับระบบส่งข้อมความที่ฝากไว้ ส่งไปยังอีเมลล์ (Voicemail to E-mail)
–  รองรับระบบป้องกันเสียงรบกวน (Echo Canceller)
–  รองรับระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Recording)
–  รองรับการเก็บข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน (Call detail record (CDR))
–  รองรับการทำงานในลักษณะ Video-phone
–  รองรับการประชุมสายสนทนา (Conference Call)
–  รองรับการทำงานแบบเงื่อนไขเวลา (Time Conditions)
–  รองรับการทำงานแบบระบบ call center (Call Queue, Agent)
–  รองรับการเชื่อมต่อกับ Analog interface (FXS/FXO)
–  รองรับการเชื่อมต่อกับ Digital interface (E1/T1/PRI/BRI)
–  รองรับ Caller ID
–  รองรับ Codecs: ADPCM, G.711 (A-Law & µ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.728, G.729,

What is VoIP?

Q. What is VoIP?
A. VOIP is an acronym for Voice over Internet Protocol, or in more common terms phone service over the Internet. If you have a reasonable quality Internet connection you can get phone service delivered through your Internet connection instead of from your local phone company. Continue reading

TOT SIP TRUNK

เป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Communication) บนระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิมมาทำงานร่วมกันกับการสื่อสารข้อมูล(Data Communication) โดยใช้ Internet protocol ที่ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตมีความ ยืดหยุ่นในการเคลื่อน ย้าย/เพิ่ม/เปลี่ยนสถานที่ใช้บริการขณะที่ต้นทุนในการใช้บริการต่ำกว่าระบบ โทรศัพท์รูปแบบเดิมเป็นการเชื่อมอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIPServer, Call Manager เข้ากับชุมสาย SoftSwitch โดยใช้ SIP Protocol ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนโครงข่าย IP และให้บริการลักษณะเดียวกับบริการ ISDN-PRI ตรงนี้ในการของการเชื่อมต่อ กับระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์ กับระบบ IPPBX ไม่จำเป็นต้องใช้ Card พวก E1 ที่มีราคาสูงอีกต่อไป เพราะจะมาเป็น RJ45 ต่อกับ Port Lan ของ IPPBX ได้โดยตรง

ระบบสื่อสารครบวงจร UC กำลังแทนที่ระบบ PABX

Unified Communications (UC) is crushing PBX PABX, new research reveals.In their latest quarterly report on the enterprise Unified Communications (UC) and voice equipment market, which includes PBX phone systems, voice over IP gateways, UC applications and IP phones, Infonetics Research found that UC sales jumped 27 percent in the first quarter of 2014 compared to one year ago. In contrast, worldwide sales of PBX goods, which includes TDM, hybrid and pure IP, fell by 8 percent compared to a year ago. PBX sales were also down 8 percent sequentially from the fourth quarter of 2013. Continue reading

Microsoft Lync: Market Impact and Growth Potential

Reportlinker.com announces that a new market research report is available in its catalogue: Microsoft Lync: Market Impact and Growth Potential

Transformational Force or a Market Byproduct
Microsoft’s portfolio development and strategic direction have been in line with the greater momentum in the evolution of the enterprise communications industry. More important, the company has driven certain key aspects of this evolutionary process. This report evaluates the current competitive position of Microsoft Lync and discusses where Lync-based solutions will stand in coming years. The study also assesses the impact of Microsoft Lync on channel and technology partners and competitors. Continue reading

Voice over IP (VoIP)

VoIP – Voice Over IP หรือที่เรียกกันว่า “VoIP Gateway” หมายถึง

การส่งเสียงบนเครือข่ายไอพีเป็นระบบที่แปลงสัญญาณเสียงในรูปของสัญญาณไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล คือ นำข้อมูลเสียงมาบีบอัดและบรรจุลงเป็นแพ็กเก็ต ไอพี(IP) แล้วส่งไปโดยมีเราเตอร์ (Router) ที่เป็นตัวรับสัญญาณ แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาบางอย่างให้ เช่น การบีบอัดสัญญารเสียง ให้มีขนาดเล็กลง การแก้ปัญหาเมื่อมีบางแพ็กเก็ตสูญหาย หรือได้มาล่าช้า (delay)
Continue reading

ZYCOO ZX60 IP-PBX ที่มาพร้อมกับ Port Analog (FXS) จำนวนมาก

zycoo-ippbx-zx60logozycoo

ZYCOO ZX60 เป็น  IP-PBX ที่มาพร้อมกับ Port Analog (FXS) จำนวนมาก เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับมาใช้ ระบบ Voip เพื่อเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ หรือสื่อสารระหว่างสาขา ผ่านระบบเครือขาย Fiber , Leaseline หรือ ADSL  แต่ยังคงต้องการใช้งาน ระบบหัวโทรศัพท์แบบ Analog เดิมอยู่  ซึ่ง Zycoo ZX60-A32284 มาพร้อมกับ Port FXO 4 Ports และ FXS 28 Ports พร้อมใช้งาน

 

 

ข้อดีของการใช้ IP-PBX ติดตั้งตาม สาขาแทนที่ ATA

ข้อดีของการใช้ IP-PBX ติดตั้งตาม สาขาแทนที่ ATA  หลายๆ องค์กร ติดตั้งระบบ Voip ก็มักจะใช้ การติดตั้ง ระบบ Sip server ที่สำนักงานใหญ่ และให้แต่ละสาขา เชื่อมต่อผ่าน ATA หรือ Ip phone เข้ามายังสำนักงานใหญ่ สิ่งที่ต้องเจอปัญหาคือในกรณี ที่สาขามีเบอร์ต่อภายในหลายเบอร์ และต้องการโทรคุยกันภายในสาขา  ถ้าผ่านระบบ Voip ของสำนักงานใหญ่ การคุยกันก็ต้องวิ่งผ่าน Internet มายังสำนักงานใหญ่ และวิ่งกลับไปยังสาขา อีกทั้งทำให้สิ้นเปลือง Bandwidth แต่ถ้าเรามีการติดตั้ง ระบบ IP-PBX ขนาดเล็กไว้ แทนที่ ATA ก็จะทำให้การติดต่อภายใน สาขามีความสะดวก และลดการใช้งาน Bandwidth ได้  ซึ่งปัจจุบัน อุปกรณ์ IP-PBX ที่เป็นลักษณะ Embedded คือ Box ขนาดเล็ก มีราคาถูกลงมาก ทำให้เราสามารถนำระบบ IPPBX มาติดตั้งยังสาขาได้ และเชื่อมโยง ระบบ IPPBX เข้าหากันระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขา  ข้อดีอีกอย่างนึงคือแม้ว่า Link Internet จะมีปัญหา แต่การใช้งานโทรศัพท์ภายใน หรือการรับสายจาก Local ก็ยังทำงานได้ปรกติ