ตู้สาขาโทรศัพท์ Forth

ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH

forth pabx

ราคาตู้สาขาโทรศัพท์  FORTH

Model PRICE LIST PABX ตู้สาขา FORTH ES-208CID ราคา
ES-208CID PABX ตู้สาขา FORTH ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน 6,500.00
ES-308CID PABX ตู้สาขา FORTH ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 8,500.00
ES-616CID PABX ตู้สาขาFORTH ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 17,000.00

Model PRICE LIST PABX ตู้สาขา FORTH ES-832CID ราคา
ES-416E PABX ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 16 สายใน ( ขยายได้ ) 31,000.00
ES-424E PABX ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 24 สายใน ( ขยายได้ ) 36,650.00
ES-432E PABX ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 32 สายใน ( ขยายได้ ) 42,300.00
ES-816E PABX ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 16 สายใน ( ขยายได้ ) 36,650.00
ES-824E PABX ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 24 สายใน ( ขยายได้ ) 42,300.00
ES-832CID PABX ตู้สาขาFORTH 8 สายนอก 32 สายใน Maximum 47,950.00

Model PRICE LIST ตู้สาขา DIGITAL PABX D-64 CID ราคา
D-64CID 8/40 PABX DIGITAL ตู้สาขา 8 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 69,000.00
D-64CID 8/48 PABX DIGITAL ตู้สาขา 8 สายนอก 48 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 48 เครื่อง 77,000.00
D-64CID 8/56 PABX DIGITAL ตู้สาขา 8 สายนอก 56 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 56 เครื่อง 84,000.00
D-64CID 16/40 PABX DIGITAL ตู้สาขา 16 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 79,000.00
D-64CID 16/48 PABX DIGITAL ตู้สาขา 16 สายนอก 48 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 48 เครื่อง 86,000.00
D-64CID 24/40 PABX DIGITAL ตู้สาขา 24 สายนอก 40 สายใน แถมโทรศัพท์โชว์เบอร์ 40 เครื่อง 88,000.00
Model อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้สาขา FORTH D-64 CID ราคา
TRUNK CARD 8 CO., การ์ดสายนอก 8 เลขหมาย 10,000.00
SLIC CARD 8 EXT. การ์ดสายใน 8 เลขหมาย 7,000.00
Digital 4 DNIC การ์ดสำหรับโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ 4 เครื่อง 8,000.00

Model PRICE LIST FORTH ตู้สาขา DIGITAL PABX D-128CID ราคา
D-128 CID 4/16 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 16 สายใน 62,000.00
D-128 CID 4/24 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 24 สายใน 72,000.00
D-128CID 4/32 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 32 สายใน 81,000.00
D-128CID 4/40 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 40 สายใน 91,000.00
D-128CID 4/48 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 48 สายใน 100,000.00
D-128CID 4/56 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 56 สายใน 110,000.00
D-128CID 4/64 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 64 สายใน 120,000.00
D-128CID 4/72 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 72 สายใน 120,000.00
D-128CID 4/80 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 4 สายนอก 80 สายใน 139,000.00
D-128CID 4/88 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 4 สายนอก 88 สายใน 149,000.00
D-128CID 4/96 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 96 สายใน 158,000.00
D-128CID 4/104 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 4 สายนอก 104 สายใน 168,000.00
D-128CID 4/112 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 4 สายนอก 112 สายใน 178,000.00
D-128CID 8/40 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 8 สายนอก 40 สายใน 98,000.00
D-128CID 8/48 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 48 สายใน 107,000.00
D-128CID 8/56 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 8 สายนอก 56 สายใน 117,000.00
D-128CID 8/64 PABXDIGITAL FORTH ตู้สาขา 8 สายนอก 64 สายใน 127,000.00
D-128CID 8/72 PABX/DIGITAL ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 72 สายใน 137,000.00
D-128CID 8/80 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 80 สายใน 146,000.00
D-128CID 8/88 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 8 สายนอก 88 สายใน 156,000.00
D-128CID 8/96 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 96 สายใน 165,000.00
D-128CID 8/104 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 8 สายนอก 104 สายใน 175,000.00
D-128CID 8/112 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 8 สายนอก 112 สายใน 185,000.00
D-128CID 12/40 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก 40 สายใน 105,000.00
D-128CID 12/48 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก 48 สายใน 115,000.00
D-128CID 12/56 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก 56 สายใน 124,000.00
D-128CID 12/64 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก 64 สายใน 134,000.00
D-128CID 12/72 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก 72 สายใน 144,000.00
D-128CID 12/80 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก 80 สายใน 153,000.00
D-128CID 12/88 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก 88 สายใน 163,000.00
D-128CID 12/96 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก 96 สายใน 172,000.00
D-128CID 12/104 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 12 สายนอก 104 สายใน 182,000.00
D-128CID 12/112 PABXDIGITAL ตู้สาขาFORTH 12 สายนอก 112 สายใน 192,000.00
D-128CID 16/40 PABX/DIGITAL ตู้สาขา FORTH 16 สายนอก 40 สายใน 112,000.00
D-128CID 16/56 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 16 สายนอก 56 สายใน 131,000.00
D-128CID 16/64 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 16 สายนอก 64 สายใน 140,500.00
D-128CID 16/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 16 สายนอก 80 สายใน 160,000.00
D-128CID 24/96 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 24 สายนอก 96 สายใน 194,000.00
D-128CID 28/48 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 28 สายนอก 48 สายใน 143,000.00
D-128CID 28/56 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 28 สายนอก 56 สายใน 153,000.00
D-128CID 28/64 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 28 สายนอก 64 สายใน 162,000.00
D-128CID 28/72 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 28 สายนอก 72 สายใน 172,000.00
D-128CID 28/80 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 28 สายนอก 80 สายใน 182,000.00
D-128CID 28/96 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 28 สายนอก 96 สายใน 201,000.00
D-128CID 32/40 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 32 สายนอก 40 สายใน 141,000.00
D-128CID 32/48 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 32 สายนอก 48 สายใน 150,000.00
D-128CID 32/56 PABX DIGITAL ตู้สาขาFORTH 32 สายนอก 56 สายใน 160,000.00
D-128CID 32/64 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 32 สายนอก 64 สายใน 169,000.00
D-128CID 32/72 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 32 สายนอก 72 สายใน 179,000.00
D-128CID 32/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 32 สายนอก 80 สายใน 189,000.00
D-128CID 32/88 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 32 สายนอก 88 สายใน 195,000.00
D-128CID 32/96 PABXDIGITAL ตู้สาขา FORTH 32 สายนอก 96 สายใน 208,000.00
D-128CID 36/64 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 36 สายนอก 64 สายใน 116,000.00
D-128CID 36/72 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 36 สายนอก 72 สายใน 186,000.00
D-128CID 36/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 36 สายนอกด 80 สายใน 196,000.00
D-128CID 40/64 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 40 สายนอก 64 สายใน 184,000.00
D-128CID 40/72 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 40 สายนอก 72 สายใน 193,000.00
D-128CID 40/80 PABX DIGITAL ตู้สาขา FORTH 40 สายนอก 80 สายใน 203,000.00

Model PRICE LIST FORTH DIGITAL PABX D-400 CID ราคา
D-400CID 8/16 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 8 สายนอก 16 สายใน 113,000.00
D-400CID 8/24 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 8 สายนอก 24 สายใน 118,000.00
D-400CID 8/32 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 8 สายนอก 32 สายใน 131,000.00
D-400CID 8/40 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 8 สายนอก 40 สายใน 135,000.00
D-400CID 8/48 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 8 สายนอก 48 สายใน 140,000.00
D-400CID 16/104 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 16 สายนอก 104 สายใน 206,000.00
D-400CID 16/112 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 16 สายนอก 112 สายใน 211,000.00
D-400CID 16/120 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 16 สายนอก 120 สายใน 216,000.00
D-400CID 24/48 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 48 สายใน 164,000.00
D-400CID 24/56 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 56 สายใน 177,000.00
D-400CID 24/64 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 64 สายใน 182,000.00
D-400CID 24/72 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 72 สายใน 187,000.00
D-400CID 24/80 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 80 สายใน 190,000.00
D-400CID 24/88 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 88 สายใน 200,000.00
D-400CID 24/96 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 96 สายใน 200,000.00
D-400CID 24/104 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 104 สายใน 222,000.00
D-400CID 24/112 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 112 สายใน 227,000.00
D-400CID 24/120 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 120 สายใน 232,000.00
D-400CID 24/128 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 128 สายใน 240,000.00
D-400CID 24/136 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 136 สายใน 240,000.00
D-400CID 24/144 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 144 สายใน 250,000.00
D-400CID 24/152 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 152 สายใน 260,000.00
D-400CID 24/160 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 160 สายใน 270,000.00
D-400CID 24/168 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 168 สายใน 279,000.00
D-400CID 24/176 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 176 สายใน 295,000.00
D-400CID 24/184 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 24 สายนอก 184 สายใน 295,500.00
D-400CID 32/64 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 32 สายนอก 64 สายใน 190,000.00
D-400CID 32/72 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 32 สายนอก 72 สายใน 195,000.00
D-400CID 32/80 PABX FORTH DIGITAL CID ตู้สาขา 32 สายนอก 80 สายใน 207,000.00