ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic PABX KX-TDA100DBX

– KX-TDA100DBX (7 slot สำหรับใส่แผงวงจรสายนอกและสายใน สูงสุด 168 วงจร)
– เริ่มต้นที่ 16 สายใน สามารถขยายสายภายในได้สูงสุด 128 สายใน
– มีวงจรสายภายในสำหรับเครื่อง Digital มากับระบบ 4 สายภายใน
– แผงวงจรสายใน Analog มีแบบ 16 และ 24 วงจรมี Caller ID และ Message waiting
– แผงสายภายในชนิด Digital มีแบบ 8 และ 16 วงจร สูงสุด 96 วงจร
– รองรับสายภายในแบบ IP 112 วงจร
– แผงวงจรสายนอกรองรับ Caller ID ชนิด 8 วงจร และแผ่นปะกบอีก 8 วงจร
– มี power supply และ Charger ป้องกันไฟดับอยู่ในตัว
– สายนอกได้สูงสุด 112 วงจร
– รองรับสายนอกแบบ ISDN BRI 112 คู่สาย (56 วงจร)
– รองรับสายนอกแบบ ISDN PRI 120 คู๋สาย (4 วงจร)
– รองรับ IP Trunk 64 วงจร
– เก็บบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์สายนอกได้สูงสุด 2,500 ครั้ง
– มีระบบตอบรับอัตโนมัติ DISA, Autoattendant (Option)
– สามารถ Remote เข้าไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรม (Option)
– รองรับโทรศัพท์ Digital แบบไร้สาย Portable Station สูงสุด 128 เครื่อง